AOW is een basisuitkering voor ouderen. Iedereen in Nederland bouwt AOW op. Met welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Krijgt u AOW maar heeft u weinig andere inkomsten? Bijvoorbeeld omdat u geen volledige AOW krijgt? Of wanneer uw partner nog geen AOW ontvangt en het gezinsinkomen te laag is. Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen. Dit is een aanvullende bijstandsuitkering die zorgt dat u genoeg geld heeft om van te leven. Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Toon organisaties

Sociale Verzekeringsbank - AOW

Sociale Verzekeringsbank - AIO

Misschien gaat u scheiden of samenwonen. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dan hebben zij altijd de juiste gegevens. En krijgt u altijd het juiste bedrag.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de SVB.

Ontvangt u naast uw AOW- of AIO-uitkering een uitkering? Of Wmo- of jeugdzorg van 't Baken? Dan bent u verplicht de veranderingen ook aan 't Baken door te geven.

Toon organisaties

Sociale Verzekeringsbank - wijziging doorgeven AOW

SVB – wijziging doorgeven AIO

Bent u het niet eens met een besluit van de SVB of heeft u een klacht? Kijk op de website van de SVB hoe u een klacht of een bezwaar indient.

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. Kijk op de website voor meer informatie.

Heeft u hulp nodig? Het Juridisch Loket heeft twee keer per week een spreekuur in Zutphen. U kunt ook bellen of mailen. De Sociaal Raadslieden geven advies over wetten en regels. Zij hebben elke maandag spreekuur in Lochem.

U kunt ook hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Lees meer op de website van MEE Oost.

Toon organisaties

Juridisch Loket Zutphen

Inloopspreekuur: di 14.00 - 16.00 uur, do 9.00 - 11.00 uur

Polsbroekpassage 3
7201 CE Zutphen
0900 80 20 (€ 0,25 p/min)

Sociaal Raadslieden

Spreekuren:

Gorssel

Den Oldenhof

ma 9.00 - 10.00 uur

Lochem

Gebouw Sensire Nieuwstad

ma 14.00 - 15.00 uur

0314 35 77 23

MEE Oost - cliëntondersteuning

SVB - Bezwaar en beroep

SVB - klacht

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555