We willen graag dat iedereen zijn of haar zorgkosten kan betalen. Daarom kunt u hulp krijgen als u (tijdelijk) de kosten van uw zorg niet kunt betalen. Er zijn altijd regels en voorwaarden voor die hulp. Kijk op de website van de Belastingdienst. Of vraag 't Baken om meer informatie. Samen bekijken we waar u recht op heeft en hoe u het kunt aanvragen. Check waar je recht op hebt is een handige vragenlijst waarmee u kunt kijken waar u misschien recht op heeft.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is geld van de Rijksoverheid om uw zorgverzekering te helpen betalen. Zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U kunt zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Heeft u recht op zorgtoeslag? En hoeveel krijgt u dan? Dat hangt onder andere af van:

 • het inkomen van u en de mensen met wie u samenwoont
 • uw leeftijd

Wilt u meer weten over zorgtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Goedkopere zorgverzekering

Misschien kunt u een zorgverzekering afsluiten bij Salland Zorgverzekeringen via de gemeente. Dit is een basisverzekering en aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking. De gemeente betaalt een deel van de premie. U krijgt meer kosten vergoed. Er is geen medische selectie.

Op de website Gezond Verzekerd vindt u meer informatie.

Tegemoetkoming in de zorgkosten

Blijft u liever bij uw huidige zorgverzekeraar? Dan kunt u kiezen voor een tegemoetkoming in de zorgkosten. Of u kiest voor de zorgverzekering via de gemeente of voor de tegemoetkoming in de zorgkosten, is afhankelijk van uw situatie. Meer informatie hierover vindt u op Check waar je recht op hebt. Ook kunt u een gesprek aanvragen bij ’t Baken.

Dubbele kinderbijslag

Heeft uw kind een ziekte of een beperking? Dan kunt u misschien dubbele kinderbijslag krijgen. Dubbele kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website voor meer informatie.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van 't Baken om u te helpen als u bijzondere kosten heeft. U heeft zelf te weinig inkomen om deze kosten te betalen. Voorbeelden zijn:

 • kosten voor rechtsbijstand
 • extra kosten door een ziekte of beperking
 • verhuiskosten voor bijzondere situaties

Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Het gaat erom wat u nodig heeft. Daarom wordt elke aanvraag apart bekeken en beoordeeld. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit of u werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk.

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij 't Baken. Kijk voor uitleg op de website Check waar je recht op hebt.

Aftrekbare ziektekosten

Sommige ziektekosten worden niet door de verzekering vergoed. Mogelijk kunt u deze aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Kijk op Meerkosten.nl voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wmo en Wlz (CAK)

Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor zorg die u krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Kunt u deze eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen? Dan kunt u het CAK vragen de eigen bijdrage aan te passen, of bij het CAK een betalingsregeling aanvragen. Of vraag ’t Baken of u recht heeft op bijzondere bijstand om deze eigen bijdrage te betalen.

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de eigen bijdrage (deels) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Toon organisaties

Meerkosten.nl

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen

Belastingdienst - toeslagen

0800 05 43

Gezond verzekerd - Lochem

Gemeente Lochem - laag inkomen

Sociale Verzekeringsbank - dubbele kinderbijslag

Misschien gaat u meer of minder verdienen, samenwonen of krijgt u een kind. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Belastingdienst of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens. En krijgt u altijd het juiste bedrag.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Krijgt u hulp of zorg vanuit de Wmo of jeugdzorg van 't Baken? Dan moet u veranderingen ook aan 't Baken doorgeven.

Voor hulp neemt u contact op met 't Baken. Vindt u het prettig dat er dan iemand met u meedenkt of meekijkt? Vraag gerust of vrienden, familie of kennissen u willen bijstaan. Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Vraag het dan aan een vrijwilliger.

Of vraag MEE Oost naar cliëntondersteuning. Als onafhankelijk cliëntondersteuner kan MEE Oost u op weg helpen met informatie en advies. U kunt bij MEE Oost aankloppen met vragen over bijvoorbeeld

 • (zelfstandig) wonen
 • samenleven met iemand met een beperking
 • schulddienstverlening
 • leren en werken
 • regels en geldzaken

Ook kan MEE Oost u ondersteunen bij een gesprek met de gemeente, het Wmo-loket of bijvoorbeeld het UWV. Ze helpen u met het doen van een aanvraag. En gaan samen met u op zoek naar passende zorg of een zorgorganisatie.

Iedereen heeft recht op deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om er gebruik van te maken. De ondersteuning is gratis.

De mensen van MEE Oost kennen de weg en kijken vanuit uw belang mee. Ze brengen samen met u uw vraag in kaart. Laagdrempelig, gewoon bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Ze luisteren naar u en kijken samen met u naar de stappen die u zelf, met hulp van uw omgeving of met ondersteuning van MEE Oost kunt maken om zelf verder te kunnen.

Toon organisaties

MEE Oost

Terborgseweg 6
7005 BA Doetinchem
Postbus 517
7005 BA Zwolle
0314 34 42 24

Vrijwilligerscentrale Gemeente Lochem

Woensdag en vrijdag: 9.30 - 11.30 uur in het Stadshuus (Markt 3, Lochem).

Bellen of mailen voor een afspraak op een andere dag kan ook.

Dr. Rivestraat 1
7241 AS Lochem
Postbus 196
7240 AD Lochem
057 329 70 00

U maakt bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld:

 • gemeente
 • Rijksoverheid
 • UWV
 • Sociale Verzekeringsbank
 • schuldhulpverlener

Een besluit kan gaan over zorg die u heeft aangevraagd of over geld. Een besluit ontvangt u altijd in een brief. In de brief staat ook hoe u bezwaar maakt. Of kijk op de website van de organisatie.

Zorg ervoor dat u op tijd bezwaar maakt. In de brief met het besluit staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat het beste is voor u.

Of vraag rechtshulp aan het Juridisch Loket. Kijk op de website voor voorbeeldbrieven of neem contact op.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Nationale Ombudsman.

Toon organisaties

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555

Juridisch Loket

0900 80 20 (gratis)

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Cliëntondersteuning vindt u bij 't Baken en MEE Oost.

Toon organisaties

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555

MEE Oost - cliëntondersteuning

Contactpersoon: Dofien Houwer

06 46 37 86 19