Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen.

  • Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw kind kan hier overdag, ’s avonds en in het weekend naar toe. Het medisch kinderdagverblijf (MKD) is er voor kinderen met ernstige problemen in de ontwikkeling.
  • Een peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uw kind kan hier een ochtend of een middag naar toe. Uw kind bereidt zich op een speelse manier voor op de basisschool. Heeft uw peuter een taalachterstand? Op de peuteropvang is extra aandacht voor taal.
  • De buitenschoolse opvang is voor kinderen op de basisschool. Dit kan opvang voor en na schooltijd zijn. Of in de vakanties.
  • Een gastouder biedt opvang voor kinderen van alle leeftijden. Uw kind wordt in het huis van de gastouder opgevangen of bij u thuis. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen.

Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang te helpen betalen. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden dan loopt u geen toeslag mis.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van:

  • of de kinderopvang is goedgekeurd door de overheid
  • of u zelf een deel van de kinderopvang betaalt
  • of u werkt of leert
  • hoeveel u verdient

Peuterspeelzalen noemen we nu ook kinderopvang. U kunt ook kinderopvangtoeslag aanvragen als u kind naar de peuterspeelzaal gaat. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

De gemeente betaalt soms ook mee aan de kosten van de kinderopvang. Bijvoorbeeld als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag maar wel kinderopvang nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft. Of omdat u een bijstandsuitkering krijgt en cursussen volgt om werk te vinden.

Zijn de kosten voor kinderopvang ondanks de kinderopvangtoeslag nog steeds te hoog? En is kinderopvang noodzakelijk is omdat u een ziekte of beperking heeft of omdat dat u naast een uitkering cursussen volgt? Dan kunt u bij 't Baken vragen of u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten van de opvang.

Toon organisaties

Gemeente Lochem - vergoedingen kinderopvang

Belastingdienst - toeslagen

0800 05 43