Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte, gedragsproblemen of omdat de school ver weg is.

De gemeente regelt leerlingenvervoer en biedt vergoedingen. Bijvoorbeeld voor:

  • een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • (aangepast) vervoer met bus of taxi

Misschien moet u een eigen bijdrage betalen.

Toon organisaties

Gemeente Lochem - leerlingenvervoer

Soms is een vergoeding voor aangepast vervoer mogelijk. Neem contact op met 't Baken.

U doet voor elk schooljaar een nieuwe aanvraag.

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Heeft u een klacht over jeugdhulp? Neem contact op met de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ).

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliƫntondersteuner om hulp. Cliƫntondersteuning is gratis. De cliƫntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Toon organisaties

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

088 555 10 00

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555