De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school.

Is uw kind 16 maar heeft hij nog geen diploma van mbo, havo of vwo? Dan moet hij naar school blijven gaan. Tot hij zijn diploma heeft. Of tot hij 18 wordt.

De leerplichtambtenaar controleert of kinderen met de leerplicht ook echt naar school gaan. Houden u of uw kind zich niet aan de leerplicht? Dan kunt u een boete krijgen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een taakstraf krijgen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u contact met de leerplichtambtenaar? Neem dan contact op met 't Baken.

Toon organisaties

Gemeente Lochem - leerplicht

IJssel-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs PO)

Houtwal 16B
7201 ES Zutphen
Postbus 4017
7200 BA Zutphen
0575 511 259

Slinge-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs VO)

Rijksoverheid - leerplicht

Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen.

Wilt u contact met de leerplichtambtenaar? Neem dan contact op met 't Baken.

Toon organisaties

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, loopt het risico een achterstand in de ontwikkeling op te lopen. U kunt meerdere dingen doen:

  • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
  • Neem contact op met de leerplichtambtenaar. Als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden, kan de leerplichtambtenaar kan u helpen.
  • Neem contact op met het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
  • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Wilt u contact met de leerplichtambtenaar? Neem dan contact op met 't Baken.

Toon organisaties

IJssel-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs PO)

Houtwal 16B
7201 ES Zutphen
Postbus 4017
7200 BA Zutphen
0575 511 259

Slinge-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs VO)

Onderwijsconsulenten