Wordt uw kind op school gepest? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut staat veel informatie.

Vaak gebeurt het pesten via internet. Bijvoorbeeld door te schelden op sociale media. Of door het verspreiden van een naaktfoto. Kijk op de websites Meldknop.nl en Help wanted voor advies en hulp.

Wil uw kind met iemand praten? Dat kan via Pestweb of de Kindertelefoon.

Of neem contact op met 't Baken voor hulp en advies.

Toon organisaties

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

0800 04 32

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

0800 282 82 80

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind wordt gepest

Ook pesters hebben hulp nodig om te stoppen met pesten. Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Kijk op Pestweb en de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor informatie en advies.

Of neem contact op met 't Baken.

Toon organisaties

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

0800 282 82 80

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind pest

Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen.

Wilt u contact met de consulent leerplicht? Neem dan contact op met 't Baken.

Toon organisaties

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

  • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
  • Neem contact op met de consulent leerplicht. De consulent leerplicht kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
  • Neem contact op met het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
  • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Wilt u contact met de consulent leerplicht? Neem dan contact op met 't Baken.

Toon organisaties

IJssel-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs PO)

Houtwal 16B
7201 ES Zutphen
Postbus 4017
7200 BA Zutphen
0575 511 259

Onderwijsconsulenten

Slinge-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs VO)

Zit uw kind op de basisschool? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er). Zij helpen uw kind en u verder.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Neem contact op met de mentor van uw kind. Daar kunt u terecht met uw vragen. Heeft uw kind begeleiding nodig bij het huiswerk maken? Of heeft het last van faalangst? Ga naar de mentor. Hij of zij zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt.

Kinderen die moeite hebben met taal kunnen ook terecht bij de bibliotheek. Kijk op de website voor leestips, hulp bij spreekbeurten en activiteiten.

Of meld uw kind aan voor de VoorleesExpress. Een vrijwilliger komt dan iedere week uw kind voorlezen bij u thuis. Uw kind krijgt zo meer plezier in lezen. En de taalachterstand wordt minder.

Heeft uw kind faalangst of moeite met omgaan met anderen? Dan kan een Bikkeltraining helpen. Kijk op de website voor meer informatie.

Heeft u meer hulp of advies nodig? Neem dan contact op met 't Baken.

Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

  • vaak heel druk zijn
  • slecht luisteren
  • vaak boos zijn
  • heel verlegen zijn
  • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Neem contact op met ’t Baken voor hulp en advies. Of maak een afspraak bij de huisarts.