Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kiest zelf een school. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is.

Bezoek de school of scholen van uw keuze. Bezoek een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo krijgt u een goed beeld van de school. Kies de school die het beste is voor uw kind en meld uw kind aan.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij de school. De school waar u uw kind aanmeldt, zorgt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dit heet de zorgplicht.

Kan de school uw kind geen passende onderwijsplek bieden? Dan zoekt de school een plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Lees meer over passend onderwijs en de zorgplicht op de website van de Rijksoverheid.

Kijk op de website Scholen op de kaart voor een overzicht van alle basisscholen in de buurt.

Toon organisaties

Rijksoverheid - passend onderwijs

Scholen op de kaart

Rijksoverheid - zorgplicht

Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Dan moet deze school ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook als extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door een beperking of gedragsproblemen.

Kan de school uw kind geen passend onderwijs geven? Dan zoekt de school samen met u naar een oplossing. Misschien kan uw kind naar het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs krijgt uw kind meer aandacht en ondersteuning.

Lees meer over passend en speciaal onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Lees meer over passend onderwijs in Lochem op de websites van:

 • samenwerkingsverband IJssel-Berkel voor primair onderwijs
 • samenwerkingsverband Slinge-Berkel voor voortgezet onderwijs

In deze samenwerkingsverbanden werken de scholen in de omgeving samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.

Toon organisaties

Rijksoverheid - passend onderwijs

Rijksoverheid - speciaal onderwijs

IJssel-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs PO)

Houtwal 16B
7201 ES Zutphen
Postbus 4017
7200 BA Zutphen
0575 511 259

Slinge-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs VO)

Als u niet tevreden bent over de school van uw kind, kunt u deze dingen doen:

 • Ga in gesprek.
  Maak een afspraak met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Geef in het gesprek duidelijk aan waar u niet tevreden over bent. Zo kunt u samen een oplossing zoeken.
 • Dien een klacht in.
  Heeft het gesprek met de leerkracht of directeur niet geholpen? U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u hier meer informatie over.
 • Kies een andere school.
  Komt u er niet uit met de school? U kunt uw kind altijd aanmelden bij een andere school. Andere scholen in uw regio vindt u op de website Scholen op de kaart. Informeer eerst goed bij de nieuwe school of ze uw kind als nieuwe leerling aannemen.

Wilt u dat de school uw kind beter passend onderwijs geeft? Komt u er samen met de school niet uit? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onderwijsconsulent. De onderwijsconsulent helpt u om met de school goede afspraken te maken.

Toon organisaties

Scholen op de kaart

Onderwijsconsulenten

Onderwijsinspectie - Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als uw kind hulp nodig heeft die moeilijk te vinden is. Of als het gedragsproblemen heeft. En bijvoorbeeld van school wordt gestuurd.

Komt u er niet uit met de school? Vraag dan gratis hulp van een onderwijsconsulent. Een onderwijsconsulent weet veel over onderwijs en zorg. Hij of zij helpt u met een plek vinden voor uw kind.

Of neem contact op IJssel-Berkel voor primair onderwijs of Slinge-Berkel voor voortgezet onderwijs. In deze samenwerkingsverbanden werken de scholen in de omgeving samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.

Toon organisaties

IJssel-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs PO)

Houtwal 16B
7201 ES Zutphen
Postbus 4017
7200 BA Zutphen
0575 511 259

Onderwijsconsulenten

Slinge-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs VO)