Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kiest zelf een school. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is.

Bezoek de school of scholen van uw keuze. Bezoek een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo krijgt u een goed beeld van de school. Kies de school die het beste is voor uw kind en meld uw kind aan.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij de school. De school waar u uw kind aanmeldt, zorgt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dit heet de zorgplicht.

Kan de school uw kind geen passende onderwijsplek bieden? Dan zoekt de school een plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Lees meer over passend onderwijs en de zorgplicht op de website van de Rijksoverheid.

Kijk op de website Scholen op de kaart voor een overzicht van alle basisscholen in de buurt.

Toon organisaties

Rijksoverheid - passend onderwijs

Rijksoverheid - zorgplicht

Scholen op de kaart

Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Dan moet deze school ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook als extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door een beperking of gedragsproblemen.

Kan de school uw kind geen passend onderwijs geven? Dan zoekt de school samen met u naar een oplossing. Misschien kan uw kind naar het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs krijgt uw kind meer aandacht en ondersteuning.

Lees meer over passend en speciaal onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Lees meer over passend onderwijs in Lochem op de websites van:

  • samenwerkingsverband IJssel-Berkel voor primair onderwijs
  • samenwerkingsverband Slinge-Berkel voor voortgezet onderwijs

In deze samenwerkingsverbanden werken de scholen in de omgeving samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.

Toon organisaties

IJssel-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs PO)

Houtwal 16B
7201 ES Zutphen
Postbus 4017
7200 BA Zutphen
0575 511 259

Slinge-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs VO)

Rijksoverheid - passend onderwijs

Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Ga in gesprek. Met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Komt u er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Dat gaat buiten de school om. Kijk in de schoolgids voor meer informatie.

Vindt u dat de school uw kind geen goed passend onderwijs geeft? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onderwijsconsulent. Een onderwijsconsulent weet veel over onderwijs en zorg. Hij of zij helpt u en de school goede afspraken te maken over de zorg op school.

 

Toon organisaties

Onderwijsinspectie - Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

Onderwijsconsulenten

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als uw kind hulp nodig heeft die moeilijk is te vinden. Of als hij of zij gedragsproblemen heeft. En steeds weer van school wordt gestuurd.

We willen niet dat uw kind thuis komt te zitten. Daarom is er hulp beschikbaar. Komt u er niet uit met de school? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onderwijsconsulent. Een onderwijsconsulent weet veel over onderwijs en zorg. Hij of zij helpt u een plek voor uw kind te vinden.

Of neem contact op IJssel-Berkel voor primair onderwijs of Slinge-Berkel voor voortgezet onderwijs. In deze samenwerkingsverbanden werken de scholen in de omgeving samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.

Toon organisaties

IJssel-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs PO)

Houtwal 16B
7201 ES Zutphen
Postbus 4017
7200 BA Zutphen
0575 511 259

Slinge-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs VO)

Onderwijsconsulenten