28 februari

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander minimuminkomen? Misschien kunt u kwijtschelding krijgen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw financiële omstandigheden.

28 februari

Vanaf 1 februari is het mogelijk om een bijdrage vanuit het crisisfonds aan te vragen. Dit crisisfonds is in het leven geroepen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die financiële…

1 februari

De snel stijgende energieprijzen zorgen bij veel mensen voor financiële problemen. Voor die mensen is er hulp vanuit het crisisfonds. Er is een miljoen euro beschikbaar waarmee de gemeente Lochem…

31 januari

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Voor 2022 kunt u nog de energietoeslag aanvragen tot en met 31 mei 2023.

13 december

Kunt u moeilijk rondkomen? Met de hoge prijzen voor gas en elektriciteit en de dure boodschappen is dat soms best lastig. Er zijn verschillende regelingen waarmee we u kunnen helpen. Ook geven we…

8 november

We vinden het belangrijk dat u en uw gezin kunnen meedoen. Thuis, op school en in de samenleving. Inwoners met een laag inkomen of schulden helpen we daarom met extra geld. Kijk of u hier recht op…

22 september

Door de stijgende energieprijzen wordt een groep inwoners zwaar getroffen. Daarom heeft het college van B&W besloten om meer geld beschikbaar te stellen om huurders en woningeigenaren te ondersteunen…