18 maart

Ruim 350 bezoekers zagen 13 maart de voorstelling ‘Lastige Ouders’ in de schouwburg van Lochem. Zij waren uitgenodigd door Gemeente Lochem, ’t Baken, Stichting Welzijn Lochem en ouderorganisaties...

1 maart

Leerplichtcijfers schooljaar 2017-2018 bekend

15 februari

Vanaf januari 2019 bestaat de adviesraad uit zeven kandidaatleden, een adviseur en een procesbegeleider. De adviesraad is nu nog in ontwikkeling. In april starten we met een eerste advies aan het...

12 februari

Sinds 1 januari 2019 is 't Baken verantwoordelijk voor het uitbetalen van de uitkeringen aan inwoners van de gemeente Lochem. De uitkeringen worden altijd op de 20e van de maand uitbetaald. Door het...

9 januari

’t Baken, het centrale loket voor zorg, jeugd, werk en inkomen, is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lochem officieel geopend.

3 januari

In dit korte filmpje ziet u hoe 't Baken werkt en wat u kunt verwachten van 't Baken.

14 december

Panelonderzoek mantelzorg en vrijwilligerswerk. Veel inwoners uit de gemeente Lochem doen vrijwilligerswerk of geven mantelzorg. Dat geeft voldoening, maar zorgt ook voor overbelasting. Dit blijkt uit...

14 december

Er is extra geld beschikbaar om de dialoog rondom inwonerinitiatieven aan te moedigen Initiatiefnemers kunnen hierdoor aan de hand van een plan inwoners betrekken bij hun idee en werken aan draagvlak.

26 november

De gemeente Lochem biedt samen met Salland Zorgverzekeringen een uitgebreide zorgverzekering aan voor inwoners van de gemeente Lochem met een laag inkomen. Bovendien betaalt de gemeente mee, zodat de...

23 november

Wat zijn uw woonwensen? Ze staan centraal in de nieuwe peiling onder leden van het digitaal inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’. Als panellid kunt u de vragenlijst online invullen. U kunt meepraten in het...