27 januari

In 2020 biedt de gemeente Lochem gratis huiswerkbegeleiding aan. Deze begeleiding is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Het verbeteren van het opleidingsniveau van de kinderen kan helpen om...

22 januari

Zo lang mogelijk meedoen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven leven en wonen, dat willen we graag voor onze inwoners. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we elkaar helpen. Buren, familie,...

21 januari

Word jij de Social Media Expert van Stichting Welzijn Lochem? Ben jij tussen de 14 en 23 en heb jij komend half jaar 2 uurtjes per week tijd om organisaties te helpen met hun marketing en social...

21 januari

Wil jij meedenken en meepraten over het beleid binnen het sociaal Domein? Ben je een betrokken inwoner en heb je de nodige kennis en/of ervaring op een van deze terreinen? Woon je ook nog in een van...

6 januari

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken.  

13 december

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning tijdens de indicatieperiode....

4 december

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Op straat, in de buurt of thuis? Dan kunt u vanaf 1 december terecht bij het regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag met telefoonnummer...