Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kinderen naar school. Maar soms gaat dat niet. Moet uw kind ver reizen naar de dichtstbijzijnde geschikte school van uw keuze? Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen omdat hij/zij een handicap heeft? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer.

Het moet gaan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke school van de gewenste richting. De gemeente Lochem vergoedt de kosten van de goedkoopste adequate manier van vervoer. Meestal is dit een vergoeding op basis van openbaar vervoer of een (brom)fietsvergoeding. In bijzonder gevallen kan een kilometervergoeding voor auto of taxi worden toegekend.

In sommige gevallen berekenen wij een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage geldt niet voor een leerling van het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voor een leerling met een beperking die het reguliere onderwijs bezoekt en die niet, of niet zelfstandig, gebruik kan maken van het openbaar vervoer.

Aanvragen voor 15 mei

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Doet u dit dan voor 15 mei 2020. Dan proberen zij u voor 3 juli 2020 een beschikking voor het nieuwe schooljaar te sturen.

Leerlingenvervoer moet u voor ieder schooljaar opnieuw aanvragen. Bij speciaal basis onderwijs heeft u een beschikking voor de gehele schoolcarrière op dezelfde school. In individuele gevallen is dit ook voor speciaal onderwijs. Heeft u een meerjarige beschikking voor leerlingenvervoer en gaat uw kind naar een andere school of zijn er andere wijzigingen? Geef dit dan ook aan ons door voor 15 mei.

Het aanvraagformulier en meer informatie over bijvoorbeeld de voorwaarden vindt u op www.lochem.nl > in en over Lochem > in Lochem > onderwijs > leerlingenvervoer.

Meer weten?

Neem dan contact op met `t Baken. Wij zijn telefonisch bereikbaar: (0573) 28 92 90 of info@bakenlochem.nl