De Adviesraad Sociaal Domein is al vier jaar aan het werk. In de loop van de jaren zijn er veel nieuwe, enthousiaste mensen bij gekomen. Zij brachten kennis en ervaring mee. Ook andere organisaties weten nu de weg naar de Adviesraad te vinden. Zo spreken zij elkaar regelmatig over allerlei onderwerpen.

De afgelopen vergadering was de voorzitter van vluchtelingenwerk te gast. Er zijn nu ongeveer 650 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente opgenomen. Zij hebben allen een goede, tijdelijke plek gevonden. Bovendien gaan er nu Oekraïense kinderen naar school en dat is natuurlijk goed nieuws.

Blijvend aandacht voor minima

De Adviesraad wijst erop, dat er nu minder oog is voor vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. De Adviesraad vraagt blijvend aandacht voor onze minima. Zij hebben onze steun en aandacht net zo hard nodig en zij mogen niet vergeten te worden.

Oog voor iedereen

De Adviesraad Sociaal Domein probeert oog te hebben voor iedereen. Wij willen graag, dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. Iedereen betekent : jong, oud, arm, rijk, man, vrouw, volwassenen, kinderen, mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking, werkenden, werkzoekenden, en ieder ander die onderdeel is van onze gemeenschap. 

Meer informatie

Wilt u meer lezen? U vindt de vergaderverslagen terug op: www.adviesraadlochem.nl.