Binnenkort gaat de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem van start. Inwoners die lid zijn van deze onafhankelijke Adviesraad zetten vrijwillig hun ervaring en deskundigheid in om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners.

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein. Met name werk en inkomen, jeugdhulp, preventie, en zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Adviesraad vormt hiermee een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad een verordening die de juridische basis geeft voor de Adviesraad. De Adviesraad is een belangrijk orgaan om signalen te krijgen, te horen wat er speelt en ervaringen uit te wisselen op sociale onderwerpen. Voor de gemeente is dit belangrijke informatie, want hiermee kan zij inwoners met hulpvragen op het sociale gebied de juiste ondersteuning bieden. De Lochemse Adviesraad is op dit moment in oprichting. We starten in een klein comité met een voorzitter en betrokken leden uit onze gemeente en groeien door naar een volwaardige Adviesraad van 9 tot 15 leden.

Onafhankelijk voorzitter

De gemeente is als eerste op zoek naar een voorzitter met een pioniersgeest (pdf, 156 KB) . Iemand die vanuit betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring en/of netwerk de Adviesraad verder vorm wil geven. Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende functie, aarzel dan niet en maak uw belangstelling kenbaar.

Ook lid worden van de Adviesraad?

Wim Koch, lid van de werkgroep Adviesraad Sociaal Domein: “Als vrijwilliger en mantelzorger weet ik hoe belangrijk het is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb gezien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking of mensen met problemen de juiste ondersteuning krijgen. Dat jeugdigen zich kunnen ontplooien op een manier die van hen is. Daarvoor zet ik mij graag in met mijn kennis en achtergrond”. Wilt u dat ook? Denkt u: dat is iets voor mij? Neem dan contact op met Majella Schreurs via m.schreurs@lochem.nl.