Wil jij meedenken en meepraten over het beleid binnen het sociaal Domein? Ben je een betrokken inwoner en heb je de nodige kennis en/of ervaring op een van deze terreinen? Woon je ook nog in een van de kernen van Lochem? Dan komt de Adviesraad Sociaal domein graag met jou in contact.

Van de leden wordt verwacht dat hij/zij:

  • Kennis of ervaring heeft met een van de genoemde onderwerpen
  • Zicht heeft op de situatie en de sociale kaart van de gemeente Lochem
  • Open staat voor het vergroten van zijn/haar kennis door onder andere scholing
  • Praktisch is ingesteld in denken, doen en communiceren
  • Ongeveer een dagdeel per week beschikbaar is om de taak uit te voeren.
  • Oor heeft voor signalen uit de regionale samenleving
  • In staat is om samen adviezen voor te bereiden op basis van argumenten, afwegingen en belangen
  • Geen zakelijke binding met de gemeente Lochem voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.
  • Actief is in netwerken met maatschappelijke organisaties of ervaringsdeskundige in de gemeente Lochem

Faciliteiten

Deze functie is op basis van vrijwilligheid. De gemeente stelt een onkostenvergoeding en faciliteiten beschikbaar aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Meer informatie

Herken jij je in dit profiel, mail je motivatie dan aan Majella Schreurs. Voor meer informatie neem contact op via info@adviesraadlochem.nl of 06-13 80 51 14. Op www.adviesraadlochem.nl leest u meer over wat de adviesraad precies doet.