Heeft u een laag inkomen en geen computer voor uw schoolgaande kind? U kunt dan de computerregeling aanvragen.

Vanwege het coronavirus moeten alle kinderen thuisblijven. Ze moeten dan ook hun schoolwerk thuis maken. Helaas hebben niet alle kinderen een (goede) computer hiervoor. Als u een bijstandsuitkering of laag inkomen heeft, kan ‘t Baken u helpen met de computerregeling. Met deze regeling kunt u een vergoeding krijgen voor een computer, laptop of tablet met randapparatuur (zoals bijvoorbeeld een printer) tot maximaal € 350,-.

Aanvragen

U kunt de computerregeling aanvragen via onze website www.bakenlochem.nl > geld > toeslagen en bijdragen > regelingen voor een laag inkomen. Is uw aanvraag compleet? Dan handelen wij deze zo snel mogelijk af.