In de meeste kernen van Lochem is er een goede dekking van AED's, maar Gorssel is één van de kernen waar dit nog niet voldoende is. In Gorssel zijn nog 3 AED’s nodig om de kern volledig te bestrijken. Het gaat hier om AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Momenteel loopt er een actie van de Hartstichting en Philips om zoveel mogelijk buurten te voorzien van een buurt AED. Kerncoördinator in Gorssel Carolien van Poecke heeft daarom een lokale actie opgezet. Deze actie geldt voor de Paardenbuurt, het Elfuur en Grooterkamp.

Proces van doneren

U kunt doneren via www.buurtaed.nl. Kies vervolgens voor de buurt van uw keuze. Iedere buurt is gekoppeld aan een straatnaam. Voor de Paardenbuurt is dit de Veldhofstraat, ’t Elfuur de Elfuursweg en Grooterkamp is de Grooterkamp.

Hulpverlening

Nadat in een buurt een AED is geplaatst en aangemeld bij HartslagNu, kan deze ingezet worden na een melding bij 112. Meer weten? Zie www.aedgorssel.nl