Wil uw kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen door contributie/het lesgeld te betalen voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater of andere sportieve of creatieve les. Daarnaast kunnen we eventueel spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument betalen.

Voor wie

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen of voor gezinnen die weinig te besteden hebben als gevolg van schulden.
Komt uw kind in aanmerking voor een andere gemeentelijke bijdrage (bijvoorbeeld de Meedoenregeling) waar de contributie mee betaald kan worden? Dan is het de bedoeling dat daar eerst gebruik van wordt gemaakt. Als dat niet genoeg is om de kosten te dekken, dan kan een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur worden gedaan.

Hoe aanvragen?

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur, maar kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

Lokaal aanspreekpunt

In Lochem kunnen ouders terecht bij Anja Rouwenhorst, het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur, of over de intermediairs in de gemeente. Anja is te bereiken via  a.rouwenhorst@welzijnlochem.nl of 06 - 57 04 81 03.

Check waar je recht op hebt
De gemeente Lochem heeft diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen of schulden. Op www.checkwaarjerechtophebt.nl kunt u eenvoudig zien voor welke regelingen u wellicht in aanmerking komt. Kunt u hierbij hulp gebruiken of heeft u vragen? Neemt u dan contact op het ’t Baken! Wij helpen u graag verder.