Onze secretarieel ondersteuner zet zich momenteel in voor de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen. Daarom staat er een vacature open voor een secretaris en een contactambtenaar. We hopen deze spoedig te vervullen.

De werkgroep die zich bezighoudt met werk en inkomen, schulden en armoede heeft de afgelopen periode overleg gevoerd met twee beleidsambtenaren. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, dus de adviesraad vraagt hier blijvende aandacht voor.

Werkgroep Wonen en vervoer 

Extra aandacht voor de mobiliteit van kwetsbare inwoners, scholieren en ouderen en het advies om een klankbordgroep in te stellen bij de verdere uitvoering komt na de zomervakantie opnieuw ter sprake.

Werkgroep Opgroeien en opvoeden

De werkgroep opgroeien en opvoeden houdt zich ook bezig met onderwijs en heeft regelmatig contact met scholen over uiteenlopende onderwerpen. Nu heeft de opvang van en het onderwijs aan de Oekraïnse kinderen de aandacht.

Werkgroep participeren

Hieronder valt onder meer vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering, dagopvang, laagdrempelige inloop, dagbesteding, beschut/begeleid werken, integratie, drempels om mee te doen (taal, fysieke of psychologische drempels, stigmatisering), inclusie, algemene voorzieningen. Als er nog mensen zijn met hart voor en kennis van deze onderwerpen, dan nodigen wij u van harte uit om eens vrijblijvend een van onze vergaderingen bij te wonen.

Voor vragen, opmerkingen of een goed gesprek kunt u terecht altijd bij ons terecht. Mail naar info@adviesraadlochem.nl