Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV voor vier jaar te verlengen. Goed vervoer en een goede dienstverlening staan voor het college voorop. Daarom moet het vervoer bij PlusOV kleinschaliger georganiseerd worden en de dienstverlening verbeteren.

Wethouder Henk van Zeijts: ‘Het biedt veel voordelen als de vervoerscentrale het doelgroepenvervoer voor meerdere gemeenten blijft uitvoeren. Als gemeente alleen hebben we te weinig slagkracht. De kwaliteit van het vervoer moet wel beter. Leerlingen en klanten moeten op tijd worden opgehaald en ritten moeten niet te lang duren. Ik heb er vertrouwen in dat het vervoer goed gaat lopen als het kleinschaliger wordt georganiseerd en de dienstverlening verbetert. PlusOV moet goed bereikbaar zijn en ouders en klanten moeten op een prettige manier geholpen worden. Daar zetten we ons voor in’.

Kleinschalig routegebonden vervoer

Voor volgend schooljaar wil de gemeente de aanbesteding voor het routegebonden vervoer anders inrichten. Kleinere, lokale partijen krijgen dan de kans om zich in te schrijven. De verwachting is dat met langere contracten een goede relatie met de vervoerders kan worden opgebouwd, wat het vervoer ten goede zal komen.

Verbeterde dienstverlening

Voor het vertrouwen van de klanten van PlusOV is een goede dienstverlening belangrijk. Dit betekent dat de bereikbaarheid van de vervoerscentrale moet verbeteren, dat klachten snel en goed worden afgehandeld en dat afspraken worden nagekomen. De gemeente zal hier samen met de andere deelnemende gemeenten op aansturen om er zo voor te zorgen dat iedereen op het juiste moment het vervoer krijgt waar hij of zij recht op heeft.

De vervoerscentrale PlusOV voert het doelgroepen- en vraagafhankelijk vervoer uit voor de gemeente Lochem en acht andere gemeenten uit de regio Stedendriehoek.