Door de stijgende energieprijzen wordt een groep inwoners zwaar getroffen. Daarom heeft het college van B&W besloten om meer geld beschikbaar te stellen om huurders en woningeigenaren te ondersteunen bij het besparen van energie. Tot en met 31 december kunnen zij een beroep doen op de hulp van LochemEnergie die hen met de actie ‘Energierekening onbetaalbaar?’ helpt met energiebesparende maatregelen.

Inwoners kunnen zich aanmelden voor deze ondersteuning via hulp@energierekeningonbetaalbaar.nl en via telefoonnummer 06 - 11 22 06 92. Het gaat dan om hulp bij isolatiemaatregelen in een huur- of koopwoning. Maar ook financiële hulp bij isolatiemaatregelen of het vervangen van bijvoorbeeld een koelkast of wasmachine is een mogelijkheid. Kijk voor meer informatie op www.energierekeningonbetaalbaar.nl.

Hulp bij energiebesparing is maatwerk

Om te bepalen wat er nodig is komt een medewerker van LochemEnergie op afspraak bij de mensen thuis. Om in aanmerking te komen, moet minstens een achtste van het netto-inkomen op gaan aan de energierekening. De medewerker van LochemEnergie bekijkt welke hulp u kunt krijgen.

Geen laag inkomen maar wel hulp bij energie besparen?

Inwoners die niet tot de doelgroep behoren, maar wel energie willen besparen kunnen zich ook melden bij LochemEnergie. Energiecoaches brengen tijdens een huisbezoek in kaart hoe het energieverbruik omlaag kan.

Meer praktische tips en informatie vindt u op:

Voor alle inwoners geldt dat informatie over energiebesparing is te vinden op www.regionaalenergieloket.nl/lochemwww.energieloketlochem.nl en www.lochemenergie.net. Op deze websites kan ook een afspraak met een energiecoach gemaakt worden.