‘Meer vanuit de bedoeling van de wet en minder vanuit de regel van de wet’, zo wil de gemeente Lochem haar inwoners ondersteuning bieden bij vragen in of over de persoonlijke situatie. De wijze waarop is vastgelegd in de Verordening Sociaal Domein 2024. De verwachting is dat de gemeenteraad in december een besluit neemt over deze verordening.

De Verordening Sociaal Domein is integraal en zo simpel en leesbaar mogelijk opgeschreven. Toch is het wel een juridisch document waarin vragen die inwoners kunnen hebben behandeld worden. Met deze verordening is het mogelijk meer te kijken naar de bedoeling van de wet en minder naar de regel van de wet. De verordening ondersteunt de manier waarop medewerkers van ’t Baken werken. Er zijn minder regels zodat medewerkers van ’t Baken (het loket waar mensen met vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen terecht kunnen) meer mogelijkheden hebben om inwoners die het nodig hebben ondersteuning te bieden. Ondersteuning die beter aansluit op de persoonlijke situatie. Dat geldt ook voor toekomstig nieuw beleid van het sociaal domein.

Samen kijken naar een passende, duurzame oplossing

Wethouder Wendy Goodin: “Ik ben blij met deze nieuwe verordening omdat hierin is vastgelegd wat we het allerbelangrijkste vinden. Namelijk dat we vragen en problemen van onze inwoners benaderen vanuit hun persoonlijke situatie en samen kijken naar een passende, duurzame oplossing. Deze manier van werken passen we bij ‘t Baken toe door vooral te kijken naar hoe de inwoner het beste geholpen is”.

Verordening Sociaal Domein 2024 vervangt 6 huidige verordeningen

Deze verordening vervangt de volgende 6 verordeningen waarin de gemeentelijke regels voor de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, de Wet Kinderopvang en de Wet op het primair onderwijs zijn vastgesteld.

  • Verordening Wmo 2023;
  • Verzamelverordening Werk en Inkomen 2020;
  • Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2019;
  • Verordening Jeugdwet 2018;
  • Verordening Leerlingenvervoer 2016;
  • Verordening Kinderopvang 2010.

Advies van de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein heeft op het verzoek van het college van B&W een advies gegeven op de Verordening Sociaal Domein 2024. Zij hebben gedurende het schrijftraject suggesties gedaan voor verbetering van de verordening.

Veranderingen in de toekomst

Deze verordening is opgesteld met de kennis van nu maar het sociaal domein is altijd in beweging. Zo kan het zijn dat de inhoud van de verordening binnen enkele maanden op onderdelen achterhaald is, omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Daarom passen we als dat nodig is de verordening jaarlijks aan en nemen dan de meest actuele informatie mee.

Besluit gemeenteraad

De verwachting is dat de gemeenteraad in december een besluit neemt over de Verordening Sociaal Domein 2024. In dat geval gaat de verordening 1 januari 2024 in.