De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in uw inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Heeft u het door de coronamaatregelen financieel moeilijk? Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent verloren? Of omdat u als ondernemer uw werk niet of maar deels kunt doen? Is uw inkomen dusdanig gedaald dat u moeite heeft om uw noodzakelijke woonlasten te betalen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling TONK.

Tijdelijke bijdrage zonder terugbetaling

TONK is een tijdelijke bijdrage van de gemeente in uw noodzakelijke woonlasten van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Noodzakelijke woonlasten zijn: huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor gas, water en licht.
De tegemoetkoming is € 1500,- voor hele periode. Dit komt neer op een bedrag van € 250,- per maand per huishouden. De bijdrage wordt eenmalig in één keer uitbetaald en u hoeft deze niet terug te betalen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage TONK:

  • Uw inkomsten zijn tenminste 30% gedaald
    Deze daling wordt bekeken over de maand januari 2020 ten opzichte van de maand januari 2021. Heeft u wisselende inkomsten? Dan mag u ook het gemiddelde nemen van uw inkomen over het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van het eerste kwartaal 2021.
  • U bent de hoofdhuurder of eigenaar van een woning
  • Uw vermogen is  niet hoger dan € 6.295,- (als u alleenstaand bent) of € 12.590,- (als u gehuwd of samenwonend bent)
    Vermogen uit woning, onderneming, pensioen of van minderjarige kinderen wordt buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen tot en met 30 juni 2021. De periode waarover u de bijdrage kunt aanvragen  is van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De aanvraag doet u in principe digitaal, via DigiD.

Digitaal aanvraagformulier
Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld worden. Daarom heeft u DigiD (digitale identiteitscode) nodig. 
Lukt het niet om de aanvraag digitaal te doen? Dan kunt u het formulier ook printen en invullen.

Printbaar formulier
U kunt dit formulier printen, invullen en aan ons terugsturen: Antwoordnummer 76, 7240  VB  Lochem (een postzegel is niet nodig)

Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af, maximaal binnen 8 weken. U krijgt de beslissing per brief thuisgestuurd.