De gemeente Lochem biedt samen met zorgverzekeraar Aevitae een collectieve ziektekostenverzekering aan voor inwoners van de gemeente Lochem. Mensen met een laag inkomen of wanneer zij minder te besteden hebben door schulden kunnen hier gebruik van maken. De gemeente betaalt mee, zodat de premie zo laag mogelijk blijft.

De ziektekosten-verzekering gaat in per 1 januari 2021. Vanaf oktober worden de inwoners van de gemeente Lochem hierover geïnformeerd.

Wethouder Henk van Zeijts: “ik ben blij dat wij in Aevitae een nieuwe partner hebben gevonden die deze ziektekostenverzekering kan aanbieden. Iedereen heeft recht op goede en betaalbare zorg. Zo kunnen wij mensen met een laag inkomen en mensen die minder te besteden hebben doordat zij schulden hebben, toch een goede ziektekostenverzekering aanbieden.”

Eerste gemeentelijke zorgverzekering voor Aevitae

De afgelopen twee jaar bood de gemeente ook een collectieve zorgverzekering aan samen met Salland Zorgverzekering. Salland Zorgverzekering is hiermee gestopt. In Aevitae heeft de gemeente een goede opvolger gevonden. Aevitae is gespecialiseerd in collectieve verzekeringen en is al tientallen jaren actief op de Nederlandse markt. Lochem is de eerste gemeente waar Aevitae een collectieve zorgverzekering gaat aanbieden. Zij wil dit de komende jaren uitbreiden naar andere gemeenten. Het is Aevitae er daarom veel aan gelegen om de verzekering tot een succes te maken. Gemeente en Aevitae worden hierin ondersteund door bureau BS&F.

Ruime dekking en korting van de gemeente

Inwoners die leven van een inkomen tot maximaal 130% van het wettelijk sociaal minimum kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering heeft een ruime dekking en bovendien betaalt de gemeente mee aan de maandelijkse premie. Ook hebben inwoners de mogelijkheid om het eigen risico en de eigen bijdrage Wmo mee te verzekeren. Op dit moment maken ongeveer 800 mensen gebruik van de collectieve zorgverzekering.

Spreekuren voor meer informatie

Inwoners krijgen in de maanden oktober en november informatie over de verschillende pakketten die Aevitae aanbiedt en de bijbehorende premies. Hiervoor worden (telefonische) spreekuren georganiseerd. Ook komt er uitgebreide informatie in gemeentenieuws, op www.bakenlochem.nl en op www.gezondverzekerd.nl. Mensen die nu al een deelnemen aan de collectieve zorgverzekering hebben dan de mogelijkheid om over te stappen naar Aevitae.

Regeling voor mensen met een laag inkomen

De collectieve zorgverzekering is één van de regelingen die mensen kunnen ondersteunen wanneer zij minder te besteden hebben. Op www.bakenlochem.nl zijn meer regelingen te vinden voor mensen met een laag inkomen.