Wanneer? 10 september 2019. Waar? Lochem

Locatie? Stadshuus, Markt 3 te Lochem, de Marktkamer. Aanvang: 18:00 uur

Wat bespreekt de adviesraad?

  • Terugkoppeling Ontmoetingsinitiatieven
  • Advies Algemeen beleidskader
  • Advies Pilot statushouders
  • Visiedocument en conceptbegroting van de adviesraad

Bent u geïnteresseerd in (een) van deze onderwerpen?

Dan bent u van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De vergadering is openbaar en iedereen is welkom. Voor de agenda en verslagen kunt u vanaf nu terecht op onze website: www.adviesraadlochem.nl. Of volg ons op facebook Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze secretaris, Majella Schreurs, (0573) 28 93 49.

Wie is de adviesraad?

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van het sociale domein; met name werk en inkomen, jeugdhulp, preventie en zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De adviesraad is daardoor een belangrijke schakel tussen de inwoners en hun gemeente.