Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig en dat zorgt voor extra brandveiligheidsrisico’s. De gemeente Lochem gaat samen met de brandweer VNOG in gesprek met Verenigingen van Eigenaren, woningcoöperaties en bewoners van wooncomplexen om bewustwording te creëren. Met dit project proberen we samen met alle betrokken partijen de woongebouwen op een laagdrempelige manier brandveiliger te maken.

Onderzoek wijst namelijk uit dat ouderen vaker te maken krijgen met brand en daarbij een groter risico lopen. De kans dat ouderen overlijden door brand is 2,5 keer hoger dan bij mensen onder de 65. Steeds meer ouderen kunnen niet meer terecht in een verzorgingstehuis. Het gevolg is dat ze zich  vestigen in seniorencomplexen. Dat zijn gebouwen met de status ‘gewone bewoning’. Het wettelijk veiligheidsniveau dat hierbij hoort, gaat uit van vitale, zelfredzame en bewuste bewoners. Bewoners die bij brand razendsnel kunnen vluchten. Helaas is dat in de praktijk lang niet altijd het geval..

Doel bijeenkomsten

Doel van de bijeenkomsten is dat bewoners en eigenaren gaan nadenken over hoe veilig de woning of het woninggebouw is en wat er verbeterd kan worden.

Kleine aanpassingen

Kleine aanpassingen als de opstelling van een scootmobiel, periodieke controle van elektrische apparatuur, of het plaatsen van een rookmelder kunnen soms al het verschil maken. De gemeente zal binnenkort contact zoeken met VVE’s en gebouweigenaren. Naast de gemeente en de brandweer heeft ook Stichting Welzijn Lochem een rol doordat zij vaak bij ouderen op bezoek komen. Wilt u zelf al een afspraak maken dan kunt u een e-mail sturen naar brandveiligleven@lochem.nl.