Door een extra subsidie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) Gelderland meer mogelijkheden om middelen te verstrekken aan kinderen met een beperking die leven in armoede.

De extra middelen zijn beschikbaar tot 30 augustus 2019.

Voor Gelderland is een mooi bedrag waarmee we aangepast sporten in de regio’s verder kunnen helpen daar waar financiën voor een deelnemer een belemmering is.

Meer weten? Kijk op: jeugdfondssportencultuur.nl/nieuws/tijdelijk-extra-financiele-mogelijkheden-voor-het-jeugdfonds-sport-cultuur-voor-kinderen-met-een-beperking-in-gelderland/