Zijn uw inkomen door de coronacrisis een stuk lager geworden en kunt u daardoor uw noodzakelijke woonlasten niet meer betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor  Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). TONK is een tijdelijke bijdrage van de gemeente in de woonlasten van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Vergoeding voor woonlasten

De vergoeding geldt voor woonlasten zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor gas, water en licht. TONK is geen inkomensondersteuning maar echt bedoeld voor noodzakelijke kosten. De hoogte van TONK hangt af van de persoonlijke situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van de (woon)kosten, het inkomen op dit moment en welk deel van de kosten nog zelf betaald kunnen worden. Het vermogen uit woning, onderneming, pensioen of van minderjarige kinderen wordt niet meegenomen bij de beoordeling.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een bijdrage TONK als:

  • uw inkomsten tenminste 30% gedaald zijn. Deze daling wordt bekeken over de maand januari 2020 ten opzichte van de maand januari 2021. Heeft u wisselende inkomsten? Dan mag u ook het gemiddelde nemen van uw inkomen over het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van het eerste kwartaal 2021
  • u de hoofdhuurder of eigenaar van een woning bent.
  • uw vermogen niet hoger is dan € 6.295,- (als u alleenstaand bent) of € 12.590,- (als u gehuwd of samenwonend bent).

De tegemoetkoming is € 1500,- voor de totale TONK-periode. Dit komt neer op een bedrag van € 250,- per maand per huishouden. De tegemoetkoming wordt als eenmalig bedrag in één keer uitbetaald.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen tot en met 30 juni 2021. De periode waarover u de bijdrage kunt aanvragen  is van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De aanvraag doet u in principe digitaal, via DigiD.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld worden. Daarom heeft u DigiD (digitale identiteitscode) nodig. 
Lukt het niet om de aanvraag digitaal te doen? Dan kunt u het formulier ook printen, invullen en aan ons terugsturen: Antwoordnummer 76, 7240  VB  Lochem.

Afhandeltermijn

Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af. U krijgt de beslissing per brief thuisgestuurd. Wij hebben maximaal 8 weken om uw aanvraag te beoordelen.