De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor inwoners voor wie andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

  • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
  • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

TONK regeling binnen Lochem

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Gemeentes kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Binnen Lochem zijn wij op dit moment druk bezig met de voorbereiding hiervoor. We verwachten dat we eind maart meer informatie hebben over de TONK voorwaarden in Lochem en de aanvraagprocedure.