Het fundament staat, nu verder bouwen! Ruim een jaar na de oprichting van ’t Baken, blijkt dat de samenvoeging van de verschillende loketten voor jeugd, zorg, werk en inkomen tot één organisatie een goede stap is geweest. Het was geen gemakkelijke opdracht. Toch zijn de medewerkers van ’t Baken er in geslaagd om de dienstverlening goed door te laten lopen. Dat blijkt uit een tussenevaluatie die de gemeente heeft laten uitvoeren.

 

De evaluatie van ’t Baken is uitgevoerd door Berenschot Onderzoek & Advies uit Apeldoorn. De onderzoekers geven aan dat een evaluatie na één jaar snel is en daarmee is het  lastig om nu al het succes van ’t Baken te bepalen. Wel geeft het een beeld van hoe het er nu voor staat. Wethouder Henk van Zeijts: “Het fundament staat, onze inwoners hoeven niet meer van loket naar loket maar kunnen op één plek terecht met hun vragen. De komende tijd werken we gestaag verder aan het verbeteren van de dienstverlening voor iedereen die dat nodig heeft.”

Dienstverlening verder verbeteren

’t Baken is bedoeld voor advies en ondersteuning van inwoners die vragen hebben over zorg, jeugd, werk en inkomen. Inwoners moeten zoveel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook willen we dat onze Lochemse jongeren gezond en veilig opgroeien, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wanneer dit even niet lukt, dan zijn er verschillende voorzieningen beschikbaar. ’t Baken is er om inwoners, zowel volwassenen als jongeren, hierbij te ondersteunen en de weg te wijzen. De onderzoekers geven aan dat het belangrijk is om deze dienstverlening de komende jaren verder te ontwikkelen.

Verbeterplan

In het onderzoek worden verschillende aanbevelingen gedaan. Zoals het verbeteren van de bedrijfsvoering van ’t Baken en de samenwerking met (zorg)partners op het gebied van zorg, jeugd werk en inkomen kan beter. Daarnaast moet de dienstverlening aan de inwoners de komende jaren verder ontwikkeld en verbeterd worden. De conclusies en aanbevelingen zijn voor de gemeente aanleiding om hiervoor een plan van aanpak op te stellen. Daarbij wordt ook het advies van de adviesraad Sociaal Domein betrokken.

Gemeenteraad

Het college stelt de gemeenteraad voor om € 458.000 beschikbaar te stellen om de huidige formatie bij ’t Baken te continueren. Ook voor de uitbreiding van de interne controle is er budget nodig. De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit.