15 februari

Vanaf januari 2019 bestaat de adviesraad uit zeven kandidaatleden, een adviseur en een procesbegeleider. De adviesraad is nu nog in ontwikkeling. In april starten we met een eerste advies aan het...

9 januari

’t Baken, het centrale loket voor zorg, jeugd, werk en inkomen, is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lochem officieel geopend.

3 januari

In dit korte filmpje ziet u hoe 't Baken werkt en wat u kunt verwachten van 't Baken.

14 december

Panelonderzoek mantelzorg en vrijwilligerswerk. Veel inwoners uit de gemeente Lochem doen vrijwilligerswerk of geven mantelzorg. Dat geeft voldoening, maar zorgt ook voor overbelasting. Dit blijkt uit...

14 december

Er is extra geld beschikbaar om de dialoog rondom inwonerinitiatieven aan te moedigen Initiatiefnemers kunnen hierdoor aan de hand van een plan inwoners betrekken bij hun idee en werken aan draagvlak.

26 november

De gemeente Lochem biedt samen met Salland Zorgverzekeringen een uitgebreide zorgverzekering aan voor inwoners van de gemeente Lochem met een laag inkomen. Bovendien betaalt de gemeente mee, zodat de...

5 november

Binnenkort gaat de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Lochem van start. Inwoners die lid zijn van deze onafhankelijke Adviesraad zetten vrijwillig hun ervaring en deskundigheid in om het beleid van de...

31 oktober

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV voor vier jaar te verlengen. Goed vervoer en een goede dienstverlening staan voor het college...

31 oktober

Bij spelende kinderen horen geen rokende mensen. Dat is de inzet van de campagne ‘Rookvrije Generatie’, die de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, het Longfonds, Tactus, Iriszorg en GGD Noord- en...