Nederland vanaf 26 juni voor groot deel van slot

Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft dalen. Dat is goed nieuws. Daarom zet het kabinet sneller dan gepland stap 4 van het openingsplan. En vergroot deze stap zelfs. Vanaf 26 juni gaat Nederland voor een groot deel van het slot. Dan kan bijna alles op de anderhalve meter.

Het maximale aantal mensen dat u thuis mag ontvangen en groepsvorming vervalt. Ook de mondkapjesplicht vervalt voor een groot deel. Behalve op plekken waar we de anderhalve meter niet kunnen handhaven. Ook het thuiswerkadvies verandert. Werknemers mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd op kantoor werken. Daar geldt wel altijd de anderhalve meter regel. Dit zijn enkele voorbeelden van de aanpassingen die vanaf 26 juni plaatsvinden.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels blijven houden. Ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en testen bij klachten. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn.

Alle maatregelen op een rij

Deze maatregelen en meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. De maatregelen liggen vast in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Ook zijn ze vastgelegd in de ministeriële regeling tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Informatie over vaccineren

Sinds 6 januari 2021 worden Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Om de kwetsbare mensen te beschermen en de zorg te ontlasten worden eerst de zorgmedewerkers gevaccineerd. Daarna volgen mensen boven de 18 jaar die niet in de zorg werken. Zoals verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Mensen met corona kunnen pas een vaccinatie krijgen als ze weer beter zijn. Kinderen en jongeren krijgen voorlopig geen vaccinatie. U leest hier de volgorde van vaccineren voor mensen die niet in de zorg werken. De volgorde van vaccinatie is afhankelijk van onder andere:

 • goedkeuring van de vaccins;
 • de werking van de vaccins;
 • levering van de vaccins;
 • of mensen zich laten vaccineren link naar nieuwsbericht waarom vaccineren en wat betekent het (dat bericht komt in de rechterkolom onder meer nieuws en is bijgevoegd in de mail)

Vervoer naar de GGD-vaccinatielocatie

Als u in aanmerking komt voor een coronavaccinatie, dan krijgt u hierover een brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de brief staat op welke locatie u de inenting kunt krijgen. Kunt u niet met de eigen auto of het openbaar vervoer bij de vaccinatielocatie komen? Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn.

Stap 1: Naar de vaccinatielocatie

Heeft u de brief ontvangen? Bedenk dan eerst hoe u naar de vaccinatielocatie gaat. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

 • Vervoer via familie, vrienden of buren
 • Lukt dit niet dan kan Stichting Welzijn Lochem (SWL) eventueel helpen met het regelen van vervoer. SWL is bereikbaar via telefoon 0573 297000.
 • Bent u inwoner van Almen of Harfsen dan kunt u contact opnemen met de welzijns- of zorgcoördinator. Zij bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn.
 • Anwb Automaatje: voor inwoners van Eefde die minder mobiel zijn en waarvoor vervoer naar de vaccinatielocatie een probleem is. Ritaanvragen maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur tel. (0575) 234020 (0,30 ct. per kilometer).
 • Vervoer via een taxibedrijf.
 • Een reis via PlusOV. Meer informatie over reizen op afroep is te vinden op www.plusov.nl. Voor het reserveren van een rit belt u met 088 758 76 54.
 • Vervoer met een Wmo indicatie – via PlusOV. Let op: u kunt alleen gebruik maken van dit vervoer als u een Wmo vervoersindicatie heeft. Met een Wmo vervoersindicatie reist u op afroep met PlusOV van en naar de GGD-vaccinatielocatie. U betaalt dan geen eigen bijdrage voor het reizen naar GGD-vaccinatielocaties. Voor het reserveren van een rit belt u met 088 758 76 54. Houd er bij het plannen van de GGD-afspraak rekening mee, dat PlusOV ook minimaal 3 dagen nodig heeft voor het inplannen van de rit.
 • Vervoer via Valys. Let op: u kunt alleen gebruik maken van dit vervoer als u een mobiliteitsbeperking heeft én beschikt over een Valys pas. Dit vervoer geldt alleen voor ritten vanaf 25 kilometer enkele reis. Voor het reserveren van een rit belt u met 0900 9630 of boekt u de reis via www.valys.nl/een-reis-boeken.

Vervoer via familie, vrienden, buren of een taxi is het snelst. Vervoer via een taxi of een OV-reis via PlusOV kan prijzig zijn. Dit is afhankelijk van de afstand tot de vaccinatielocatie. Is er geen goede oplossing voor u? Zie stap 2.

Stap 2: Bel de GGD voor een vaccinatieafspraak

U belt met de GGD om uw vaccinatie in te plannen.

 • Heeft u vervoer? Regel dan direct na het maken van de vaccinatieafspraak het vervoer. U bent klaar met dit stappenplan.
 • Heeft u geen vervoer? Tijdens het telefoongesprek met de GGD kunt u aangeven dat u vervoer nodig heeft. De GGD zal u dan doorverwijzen naar het publieksinformatienummer coronavirus van de Rijksoverheid, telefoon 0800 1351.

Wij helpen u verder

Help mensen in uw omgeving. Ook door hen op deze informatie te wijzen. ’t Baken helpt u in deze onzekere tijden ook graag verder. Het maakt niet uit of u grote problemen hebt of een kleine vraag. U kunt op ons werkdagen bellen (0573) 28 92 90. Of mailen naar info@bakenlochem.nl. Ook Stichting Welzijn Lochem staat voor u klaar. We helpen u graag in een vroeg stadium zodat we samen kunnen voorkomen dat u in ernstige problemen komt.  

Mensen met psychosociale problemen

Voor mensen met psychosociale problemen is dit een extra moeilijke tijd. Onzekerheid, angst en minder sociale contacten kunnen deze periode zwaarder maken. Maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving of loop je zelf tegen problemen aan? Deel het met iemand of zoek hulp in de buurt. Kom je er op deze manier niet uit? Dan kun je altijd bellen met 't Baken voor advies of een luisterend oor. 
Op de website www.coronahulplochem.nl staan tips en sociale initiatieven en activiteiten.

Kinderen en jongeren

Hoe zit het nu met dat coronavirus? Kinderen merken er van alles van: ze kunnen niet naar school of bij vriendjes langs en zitten met ouders of verzorgers en broers of zussen thuis. Uitleg over de situatie is meestal bedoeld voor volwassenen. Gelukkig zit er tussen alle berichten ook goede uitleg voor kinderen. Over het virus en over de manier waarop we in Nederland omgaan met de problemen die dat veroorzaakt. De Kinderombudsman zette het allemaal op een rijtje: https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/corona-uitleg-voor-kinderen-hier-kun-je-terecht
Op de website www.coronahulplochem.nl staan tips en activiteiten voor jongeren.

Oog voor kinderen in een kwetsbare (thuis) situatie

De meeste mensen moeten in verband met de coronamaatregelen zoveel mogelijk thuis werken, tenzij zij een vitaal beroep uitoefenen. Dit heeft veel impact op gezinnen. Kinderen kunnen niet meer naar kinderdagverblijf, school, naschoolse opvang, zorgboerderij of dagbesteding. In de meeste gevallen vangen ouders hun kind(eren) thuis of binnen hun eigen netwerk op. Dit vraagt veel flexibiliteit en brengt uitdagingen met zich mee. Soms lukt dit niet goed.

Heeft u vragen over noodopvang voor het basisonderwijs, neem dan contact op met de intern begeleider van uw school.

Informatie voor ouders

In sommige gevallen lukt het niet om uw kind goed thuis op te vangen. De balans dreigt thuis verstoord te raken en uw kind kan niet meer naar zijn of haar vertrouwde plekken. ’t Baken probeert er voor u als inwoner te zijn en u waar nodig te ondersteunen. Dreigt uw kind of uw gezin in ernstige problemen (crisis) te raken door de corona-maatregelen? Neem dan, als u een indicatie heeft lopen bij team Jeugd, contact op met uw jeugdconsulent. Als uw gezin niet bekend is bij team Jeugd van ‘t Baken, kunt u contact opnemen met het algemene nummer van ’t Baken: (0573)-28 92 90 of per -email via info@bakenlochem.nl
Voor informatie voor kinderen en ouders die te maken hebben met jeugdzorg, kunt u ook terecht op www.nji.nl/coronavirus.

Informatie voor betrokken hulpverlener, school/leerkracht of buren

Ziet u dat een gezin de nieuwe situatie niet meer goed aankan (crisis) of signaleert u een dreiging hiertoe? Vragen ouders u toch een vorm van opvang te bieden? Verwijs de ouders dan naar bovenstaande tekst. Maakt u zich zorgen? U kunt ook altijd terecht bij een medewerker van ’t Baken voor hulp en advies.

Huiselijk geweld

De corona-maatregelen hebben invloed op het dagelijkse leven. Opeens is iedereen thuis en is er geen dagelijks ritme meer naar school of het werk te gaan. Ook andere mogelijkheden om het huis uit te gaan zijn nu beperkt. Dat betekent soms ook dat spanningen in huis kunnen toenemen en daarmee helaas ook de dreiging van huiselijk geweld. Mogelijk ervaart u het zelf of vertellen mensen u over hun problemen. Misschien hoort of ziet u signalen bij anderen, zoals heftige ruzies of dat het juist stiller wordt? Vermoed u dat er sprake is van huiselijke geweld of heeft u er zelf mee te maken? Schakel hulp in. Juist nu!

 • U kunt bellen met Veilig Thuis 0800 – 20 00 (gratis).
 • Kinderen kunnen vertrouwelijk bellen met de kindertelefoon (0800-0432).
 • Slachtoffers van verkrachting kunnen terecht bij de Centra Seksueel Geweld via 0800 0188 (gratis).

U kunt ook altijd terecht bij een medewerker van ’t Baken voor hulp en advies.

Ondernemers

De economische impact van het coronavirus is groot, ook in Lochem. Op de website van de gemeente Lochem is een speciale pagina ingericht met informatie over welke hulp er voor u is, van het kabinet en van de gemeente.

Laaggeletterden

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, is de stroom aan informatie over het coronavirus lastig te begrijpen. Voor deze groep mensen is begrijpelijke, laagdrempelige informatie over het coronavirus heel belangrijk. Gelukkig zijn er veel websites waar makkelijk te begrijpen informatie te vinden is, met veel beeld, filmpjes en korte, duidelijke teksten.

 • https://www.graafschapbibliotheken.nl/digitale-hulp.html
  Op het digi-taalhuis zijn alle informatie en materialen voor vrijwilligers en taalvragers geclusterd. Je vindt er interessante tips om het thuis makkelijker, veiliger en leuker te maken. Denk aan hulp vragen en hulp geven, tips om fit te blijven, trainingen, oefenen met taal en tips voor contact met je familie
 • https://corona.steffie.nl/nl/
  De overheid heeft deze website gelanceerd. Op de website geeft ’Steffie’ op een eenvoudige manier uitleg over de symptomen van het coronavirus en er staan tips voor het maken van een dagindeling. Ook de maatregelen die de overheid heeft genomen worden op een simpele manier uitgelegd
 • https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal
  De Stichting Lezen en Schrijven heeft deze website opgezet. Op deze site vind je informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. En tips over hoe je zelf eenvoudiger kunt communiceren.
 • https://www.pharos.nl/coronavirus/
  Ook op deze website is eenvoudige informatie te vinden over het coronavirus. Daarnaast zijn er ook posters te downloaden. De informatie is beschikbaar in diverse talen, waaronder Turks, Engels, Arabisch en Chinees.

Ouderen

Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. Dat leidt tot minder sociaal contact en soms missen ze ook praktische hulp. Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl vind je tips, telefoonnummers en initiatieven om eenzame ouderen door deze periode te helpen. Op de website www.coronahulplochem.nl vind je veelgestelde vragen van senioren, tips en informatie.

Er kunnen ook vragen ontstaan over bijvoorbeeld vervoer, verplaatsen in en rond de woning, huishoudelijke hulp of begeleiding. Hiervoor kunt u contact opnemen met ’t Baken.

Alcoholgebruik

Nu we door de coronacrisis nog meer tijd thuis doorbrengen en de dagelijkse uitjes niet meer mogelijk zijn, is het misschien verleidelijk om wat meer alcohol te drinken dan gewoonlijk. Misschien begint het ’s middags al met een drankje. Alcohol kan helpen ontspannen of om te gaan met angst of onzekerheid. Er kleven echter veel nadelen aan de borrel, zeker als er wat eerder op de dag al wordt gedronken. ‘t Baken, Stichting Welzijn Lochem, Tactus en de gemeente Lochem zien dat het drinken van alcohol problemen met zich meebrengt. Het is goed voor te stellen dat mensen in deze onzekere tijden vaker een biertje of een wijntje drinken, ook overdag. Voor bepaalde groepen brengt dit extra risico’s met zich mee, waaronder ouderen.

 • ’t Baken
  Heeft u zelf vragen of loopt u tegen problemen aan of maakt u zich zorgen om een ander? U kunt altijd bellen met ’t Baken, wij helpen u graag verder: (0573) - 28 92 90
 • SWL
  Bel de Ouderen Adviseur van Stichting Welzijn Lochem, Vera Langendijk. Zij kan een luisterend oor bieden en ideeën voor eventuele verdere stappen. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur (0573) - 29 70 00.
 • Tactus
  Tactus Verslavingszorg komt vanwege de coronacrisis met de Tactus Advieslijn. Tactus medewerkers kunnen meedenken over problemen of moeilijke situaties rondom het gebruik van middelen zoals alcohol. De Tactus Advieslijn is beschikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en is bereikbaar via het centrale nummer van Tactus: 088 - 382 28 87.

Meer informatie

Hulp rondom alcoholgebruik via Moti-55:

Rouw en verlies mantelzorgers

Als u iemand heeft verloren in deze periode of uw partner is opgenomen in een verzorgingstehuis (en u mag niet op bezoek), dan kan het heel goed zijn dat u een rouwproces meemaakt. Heeft u hier vragen over of heeft u behoefte aan een luisterend oor? ’t Baken en Stichting Welzijn Lochem staan voor u klaar.

Ook mantelzorgers hebben het zwaar in deze periode. Veel van hen zijn overbelast nu de dagbestedingen gesloten zijn. Stichting Welzijn Lochem heeft mantelzorgconsulenten waarmee u contact kunt opnemen. Uiteraard mag u ook altijd contact opnemen met ’t Baken.

Vragen over Wmo

Hulpmiddelen

De leveranciers van alle hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoel etc.) hanteren de richtlijnen van het RIVM. Onderhoud van hulpmiddelen en huisbezoeken vinden nog wel plaats, maar met extra maatregelen. Bijvoorbeeld door het dragen van beschermende kleding. Wanneer een hulpmiddel gerepareerd moet worden of er vindt een andere aanpassing plaats, gebeurt dit in de werkplaats.

Huishoudelijke zorg

Op dit moment wordt er in de meeste situaties nog gewoon huishoudelijke zorg verleend. Wanneer  cliënten uit voorzorg een hulp- pauzemoment hebben doorgegeven, wordt het bezoek tijdelijk gestopt, maar blijft er telefonisch contact. De huishoudelijke zorgaanbieders bellen wekelijks op om te kijken of er knelpunten ontstaan. Als de zij zich zorgen maken, nemen zij contact op met de consulenten van ’t Baken.

Contact met zorgaanbieders

Zorgaanbieders doen hun best om de zorg, die u gewend bent, zo veel mogelijk door te laten gaan. Kwetsbare groepen krijgen extra aandacht.  Begeleiding gebeurt zoveel mogelijk op afstand: telefonisch of videobellen. Heeft u vragen over de concrete maatregelen van uw zorgaanbieder? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

Coronahulp Lochem

Stichting Welzijn Lochem (SWL) heeft het initiatief genomen voor de website www.coronahulplochem.nl. Dit is een site voor en door alle inwoners van de gemeente Lochem. Op deze site staat informatie waar inwoners en hulpverleners terecht kunnen met hulpvragen, groot én klein. Er kunnen ook ideeën geplaatst worden. Ben jij enthousiast? Informeer dan ook jouw omgeving over dit initiatief. SWL werkt de website enkele keren per dag bij.

Tips zijn welkom via info@welzijnlochem.nl

Er is ook een facebookpagina