Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

De lockdown is op 20 januari opnieuw aangescherpt. Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Maar het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen.

Voornemen avondklok

Het voornemen van het kabinet om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren.

Maximaal 1 persoon per dag bezoek

Per 20 januari scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag. En ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

Blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis

Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. De oproep om thuis te blijven betekent ook dat iedereen in principe thuis werkt. Veel besmettingen vinden plaats op de werkvloer of onderweg naar of van het werk. Daardoor is thuiswerken een goede manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Buiten niet meer dan met 2 mensen samen zijn

Als je naar buiten gaat, mag je met maximaal twee mensen samen zijn. Groepen van drie of meer mensen zijn niet toegestaan, tenzij het om leden van één zelfde huishouden gaat. Ook niet als mensen onderling 1,5 meter afstand houden. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Fietsen of wandelen met een groepje van drie mensen of meer is dus niet toegestaan. Kinderen tot en met 17 jaar mogen nog steeds sporten in teamverband en mogen onderling wedstrijden spelen, maar ook alleen buiten.

Uitvaarten

Vanaf maandag 25 januari 2021 mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn bij een begrafenis. 

Reizen en vakantie

Er zijn veel zorgen over nieuwe vormen van het virus. Bijvoorbeeld de Britse variant. Blijf in Nederland en ga niet op reis.
Mensen die naar Nederland komen, moeten 2 negatieve coronatests hebben:

 • een ‘gewone’ test die niet ouder is dan 72 uur;
 • een sneltest die ze vlak voor vertrek laten doen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. De maatregelen liggen vast in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

En in de ministeriële regeling tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket

Deze afspraken gelden in het gemeentehuis

 • Kom alleen op afspraak langs in het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem, ons loket in Gorssel blijft voorlopig nog gesloten.
 • U belt vooraf om een afspraak te maken via telefoonnummer (0573) 28 92 90. We zijn ook bereikbaar via mail: info@bakenlochem.nl
 • Een afspraak maakt u alleen voor zaken die niet kunnen wachten én die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Dit bespreken we met u als u ons belt.
 • Daarbij geldt: heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar het gemeentehuis, blijf thuis en probeer sociaal contact te vermijden
 • Heeft u een afspraak in het gemeentehuis, draag dan bij binnenkomst een mondkapje.
 • Bezoekers en medewerkers houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Huisbezoeken doen we alleen als er absolute noodzaak is. In dit geval zullen onze consulenten wel doorvragen op de gezondheidssituatie van de cliënt

Wij helpen u verder

Help mensen in uw omgeving. Ook door hen op deze informatie te wijzen. ’t Baken helpt u in deze onzekere tijden ook graag verder. Het maakt niet uit of u grote problemen hebt of een kleine vraag. U kunt op ons werkdagen bellen (0573) 28 92 90. Of mailen naar info@bakenlochem.nl. Ook Stichting Welzijn Lochem staat voor u klaar. We helpen u graag in een vroeg stadium zodat we samen kunnen voorkomen dat u in ernstige problemen komt.  

Mensen met psychosociale problemen

Voor mensen met psychosociale problemen is dit een extra moeilijke tijd. Onzekerheid, angst en minder sociale contacten kunnen deze periode zwaarder maken. Maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving of loop je zelf tegen problemen aan? Deel het met iemand of zoek hulp in de buurt. Kom je er op deze manier niet uit? Dan kun je altijd bellen met 't Baken voor advies of een luisterend oor. 
Op de website www.coronahulplochem.nl staan tips en sociale initiatieven en activiteiten.

Kinderen en jongeren

Hoe zit het nu met dat coronavirus? Kinderen merken er van alles van: ze kunnen niet naar school of bij vriendjes langs en zitten met ouders of verzorgers en broers of zussen thuis. Uitleg over de situatie is meestal bedoeld voor volwassenen. Gelukkig zit er tussen alle berichten ook goede uitleg voor kinderen. Over het virus en over de manier waarop we in Nederland omgaan met de problemen die dat veroorzaakt. De Kinderombudsman zette het allemaal op een rijtje: https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/corona-uitleg-voor-kinderen-hier-kun-je-terecht
Op de website www.coronahulplochem.nl staan tips en activiteiten voor jongeren.

Oog voor kinderen in een kwetsbare (thuis) situatie

De meeste mensen moeten in verband met de coronamaatregelen zoveel mogelijk thuis werken, tenzij zij een vitaal beroep uitoefenen. Dit heeft veel impact op gezinnen. Kinderen kunnen niet meer naar kinderdagverblijf, school, naschoolse opvang, zorgboerderij of dagbesteding. In de meeste gevallen vangen ouders hun kind(eren) thuis of binnen hun eigen netwerk op. Dit vraagt veel flexibiliteit en brengt uitdagingen met zich mee. Soms lukt dit niet goed.

Heeft u vragen over noodopvang voor het basisonderwijs, neem dan contact op met de intern begeleider van uw school.

Informatie voor ouders

In sommige gevallen lukt het niet om uw kind goed thuis op te vangen. De balans dreigt thuis verstoord te raken en uw kind kan niet meer naar zijn of haar vertrouwde plekken. ’t Baken probeert er voor u als inwoner te zijn en u waar nodig te ondersteunen. Dreigt uw kind of uw gezin in ernstige problemen (crisis) te raken door de corona-maatregelen? Neem dan, als u een indicatie heeft lopen bij team Jeugd, contact op met uw jeugdconsulent. Als uw gezin niet bekend is bij team Jeugd van ‘t Baken, kunt u contact opnemen met het algemene nummer van ’t Baken: (0573)-28 92 90 of per -email via info@bakenlochem.nl
Voor informatie voor kinderen en ouders die te maken hebben met jeugdzorg, kunt u ook terecht op www.nji.nl/coronavirus.

Informatie voor betrokken hulpverlener, school/leerkracht of buren

Ziet u dat een gezin de nieuwe situatie niet meer goed aankan (crisis) of signaleert u een dreiging hiertoe? Vragen ouders u toch een vorm van opvang te bieden? Verwijs de ouders dan naar bovenstaande tekst. Maakt u zich zorgen? U kunt ook altijd terecht bij een medewerker van ’t Baken voor hulp en advies.

Huiselijk geweld

De corona-maatregelen hebben invloed op het dagelijkse leven. Opeens is iedereen thuis en is er geen dagelijks ritme meer naar school of het werk te gaan. Ook andere mogelijkheden om het huis uit te gaan zijn nu beperkt. Dat betekent soms ook dat spanningen in huis kunnen toenemen en daarmee helaas ook de dreiging van huiselijk geweld. Mogelijk ervaart u het zelf of vertellen mensen u over hun problemen. Misschien hoort of ziet u signalen bij anderen, zoals heftige ruzies of dat het juist stiller wordt? Vermoed u dat er sprake is van huiselijke geweld of heeft u er zelf mee te maken? Schakel hulp in. Juist nu!

 • U kunt bellen met Veilig Thuis 0800 – 20 00 (gratis).
 • Kinderen kunnen vertrouwelijk bellen met de kindertelefoon (0800-0432).
 • Slachtoffers van verkrachting kunnen terecht bij de Centra Seksueel Geweld via 0800 0188 (gratis).

U kunt ook altijd terecht bij een medewerker van ’t Baken voor hulp en advies.

Ondernemers

De economische impact van het coronavirus is groot, ook in Lochem. Op de website van de gemeente Lochem is een speciale pagina ingericht met informatie over welke hulp er voor u is, van het kabinet en van de gemeente.

Laaggeletterden

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, is de stroom aan informatie over het coronavirus lastig te begrijpen. Voor deze groep mensen is begrijpelijke, laagdrempelige informatie over het coronavirus heel belangrijk. Gelukkig zijn er veel websites waar makkelijk te begrijpen informatie te vinden is, met veel beeld, filmpjes en korte, duidelijke teksten.

 • https://www.graafschapbibliotheken.nl/digitale-hulp.html
  Op het digi-taalhuis zijn alle informatie en materialen voor vrijwilligers en taalvragers geclusterd. Je vindt er interessante tips om het thuis makkelijker, veiliger en leuker te maken. Denk aan hulp vragen en hulp geven, tips om fit te blijven, trainingen, oefenen met taal en tips voor contact met je familie
 • https://corona.steffie.nl/nl/
  De overheid heeft deze website gelanceerd. Op de website geeft ’Steffie’ op een eenvoudige manier uitleg over de symptomen van het coronavirus en er staan tips voor het maken van een dagindeling. Ook de maatregelen die de overheid heeft genomen worden op een simpele manier uitgelegd
 • https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal
  De Stichting Lezen en Schrijven heeft deze website opgezet. Op deze site vind je informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. En tips over hoe je zelf eenvoudiger kunt communiceren.
 • https://www.pharos.nl/coronavirus/
  Ook op deze website is eenvoudige informatie te vinden over het coronavirus. Daarnaast zijn er ook posters te downloaden. De informatie is beschikbaar in diverse talen, waaronder Turks, Engels, Arabisch en Chinees.

Ouderen

Ouderen lopen meer risico om geraakt te worden door het nieuwe coronavirus. Dat leidt tot minder sociaal contact en soms missen ze ook praktische hulp. Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl vind je tips, telefoonnummers en initiatieven om eenzame ouderen door deze periode te helpen. Op de website www.coronahulplochem.nl vind je veelgestelde vragen van senioren, tips en informatie.

Er kunnen ook vragen ontstaan over bijvoorbeeld vervoer, verplaatsen in en rond de woning, huishoudelijke hulp of begeleiding. Hiervoor kunt u contact opnemen met ’t Baken.

Alcoholgebruik

Nu we door de coronacrisis nog meer tijd thuis doorbrengen en de dagelijkse uitjes niet meer mogelijk zijn, is het misschien verleidelijk om wat meer alcohol te drinken dan gewoonlijk. Misschien begint het ’s middags al met een drankje. Alcohol kan helpen ontspannen of om te gaan met angst of onzekerheid. Er kleven echter veel nadelen aan de borrel, zeker als er wat eerder op de dag al wordt gedronken. ‘t Baken, Stichting Welzijn Lochem, Tactus en de gemeente Lochem zien dat het drinken van alcohol problemen met zich meebrengt. Het is goed voor te stellen dat mensen in deze onzekere tijden vaker een biertje of een wijntje drinken, ook overdag. Voor bepaalde groepen brengt dit extra risico’s met zich mee, waaronder ouderen.

 • ’t Baken
  Heeft u zelf vragen of loopt u tegen problemen aan of maakt u zich zorgen om een ander? U kunt altijd bellen met ’t Baken, wij helpen u graag verder: (0573) - 28 92 90
 • SWL
  Bel de Ouderen Adviseur van Stichting Welzijn Lochem, Vera Langendijk. Zij kan een luisterend oor bieden en ideeën voor eventuele verdere stappen. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur (0573) - 29 70 00.
 • Tactus
  Tactus Verslavingszorg komt vanwege de coronacrisis met de Tactus Advieslijn. Tactus medewerkers kunnen meedenken over problemen of moeilijke situaties rondom het gebruik van middelen zoals alcohol. De Tactus Advieslijn is beschikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en is bereikbaar via het centrale nummer van Tactus: 088 - 382 28 87.

Meer informatie

Hulp rondom alcoholgebruik via Moti-55:

Rouw en verlies mantelzorgers

Als u iemand heeft verloren in deze periode of uw partner is opgenomen in een verzorgingstehuis (en u mag niet op bezoek), dan kan het heel goed zijn dat u een rouwproces meemaakt. Heeft u hier vragen over of heeft u behoefte aan een luisterend oor? ’t Baken en Stichting Welzijn Lochem staan voor u klaar.

Ook mantelzorgers hebben het zwaar in deze periode. Veel van hen zijn overbelast nu de dagbestedingen gesloten zijn. Stichting Welzijn Lochem heeft mantelzorgconsulenten waarmee u contact kunt opnemen. Uiteraard mag u ook altijd contact opnemen met ’t Baken.

Vragen over Wmo

Hulpmiddelen

De leveranciers van alle hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoel etc.) hanteren de richtlijnen van het RIVM. Onderhoud van hulpmiddelen en huisbezoeken vinden nog wel plaats, maar met extra maatregelen. Bijvoorbeeld door het dragen van beschermende kleding. Wanneer een hulpmiddel gerepareerd moet worden of er vindt een andere aanpassing plaats, gebeurt dit in de werkplaats.

Huishoudelijke zorg

Op dit moment wordt er in de meeste situaties nog gewoon huishoudelijke zorg verleend. Wanneer  cliënten uit voorzorg een hulp- pauzemoment hebben doorgegeven, wordt het bezoek tijdelijk gestopt, maar blijft er telefonisch contact. De huishoudelijke zorgaanbieders bellen wekelijks op om te kijken of er knelpunten ontstaan. Als de zij zich zorgen maken, nemen zij contact op met de consulenten van ’t Baken.

Contact met zorgaanbieders

Zorgaanbieders doen hun best om de zorg, die u gewend bent, zo veel mogelijk door te laten gaan. Kwetsbare groepen krijgen extra aandacht.  Begeleiding gebeurt zoveel mogelijk op afstand: telefonisch of videobellen. Heeft u vragen over de concrete maatregelen van uw zorgaanbieder? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder.

Coronahulp Lochem

Stichting Welzijn Lochem (SWL) heeft het initiatief genomen voor de website www.coronahulplochem.nl. Dit is een site voor en door alle inwoners van de gemeente Lochem. Op deze site staat informatie waar inwoners en hulpverleners terecht kunnen met hulpvragen, groot én klein. Er kunnen ook ideeën geplaatst worden. Ben jij enthousiast? Informeer dan ook jouw omgeving over dit initiatief. SWL werkt de website enkele keren per dag bij.

Tips zijn welkom via info@welzijnlochem.nl

Er is ook een facebookpagina