't Baken verzamelt en beheert persoonsgegevens van u. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dat betekent dat wij uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt. U kunt dit nalezen in ons persoonsgegevensbeschermingsbeleid.

We vragen alleen wat nodig is

In uw contact met 't Baken vragen wij alleen om persoonsgegevens die nodig zijn om u goed te kunnen helpen. In alle gevallen behoudt u uw privacyrechten.

Bijvoorbeeld: U komt bij 't Baken voor zorg, ondersteuning of hulp. We vragen dan om persoonlijke informatie die nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn. We bewaren uw persoonsgegevens veilig en gebruiken ze alleen om onze taken uit te voeren.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Elke inwoner staat wettelijk verplicht ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Daarnaast geeft u ons persoonsgegevens, die wij nodig hebben om u verder te helpen en uitvoering te kunnen geven aan onze taken. Voor de uitvoering van onze taken mogen wij ook systemen raadplegen of gegevens uitwisselen.

Delen van uw gegevens

We delen uw gegevens met verschillende organisaties waarmee we samenwerken. Denkt u hierbij aan de belastingdienst, de sociale verzekeringsbank en bijvoorbeeld de rijksoverheid.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.