Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

De BRP bevat een groot aantal gegevens over uzelf. Bijvoorbeeld uw voornamen en achternaam, uw geslacht en uw burgerservicenummer (BSN). Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Als iemand verhuist naar het buitenland, dan verhuist het overzicht met persoonsgegevens naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Persoonsgegevens delen

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. De regels daarover staan in de Wet BRP. Deze organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig hebben. Waarvoor een organisatie persoonsgegevens krijgt, en welke gegevens dat zijn, ligt vast in een autorisatiebesluit  en de gemeentelijke verordening BRP.

Toegang tot de BRP

De toegang tot de Basisregistratie Personen is beveiligd. Om misbruik van de gegevens te voorkomen wordt bijgehouden wie gegevens in de BRP raadpleegt of wijzigt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard.

Verwijderen van persoonsgegevens uit de BRP

U kunt de gemeente vragen gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij bepaalde gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering. U kunt hiervoor een (schriftelijk) verzoek indienen bij de balie.

Geheimhouding

Als u geheimhouding wilt van uw persoonsgegevens in de BRP, kunt u daarvoor een verzoek indienen. U kunt hiervoor een (schriftelijk) verzoek indienen bij de balie of digitaal aanvragen via de website. Deze door u gevraagde geheimhouding geldt echter niet voor alle instanties. Zo blijft de gemeente verplicht uw persoonsgegevens aan politie en rijksoverheden te verstrekken.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Want alle overheidsinstanties gebruiken de BRP; van brandweer en sociaal loket tot de Belastingdienst. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Hiervoor neemt de gemeente Lochem deel aan het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Het LAA heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) en het bestrijden van adres-gerelateerde fraude.

Op basis van het combineren van gegevens, kan er een signaal bij de gemeente binnenkomen. Dit signaal kan, na zorgvuldig onderzoek aanleiding zijn voor een huisbezoek.