U kunt altijd gebruik maken van de volgende privacyrechten:

Recht op inzage

U kunt vragen of de gemeente persoonsgegevens van u bewaart. Als de gemeente persoonsgegevens van u heeft kunt u ze, zonder het geven van een reden, inzien of een afschrift ontvangen.

Verzoek om inzage
Correctie verzoek

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld worden. Daarom heeft u DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Recht op aanpassen of verwijderen

Beschikt de gemeente niet over de juiste persoonsgegevens?  Op uw verzoek kunnen wij persoonsgegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Er kunnen redenen zijn dat het niet mogelijk is om aan uw verzoek tegemoet te komen. Dit zal u dan worden uitgelegd.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij uw verzoek tot aanpassing, aanvulling, wijziging, afscherming of verwijdering niet of niet geheel kunnen uitvoeren, dan hoort u waarom dit zo is. U heeft er recht op dat we dit vastleggen in een besluit (beschikking). U kunt bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders.

Klacht indienen

Ook kunt u een klacht indienen over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat. Daarvoor kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Lochem via fg@lochem.nl.

Meer informatie

Veel informatie is ook te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.