Soms heeft u bijzondere kosten die voor uw persoonlijke situatie noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor rechtsbijstand, maaltijdkosten of extra kosten door ziekte die niet onder de zorgverzekering vallen. Hiervoor is er bijzondere bijstand.

Voor wie

Voor iedereen met een laag inkomen of voor wie weinig te besteden heeft als gevolg van schulden. Of er een vergoeding mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. We kijken of u zelf ook kunt bijdragen in de gemaakte kosten en of er misschien een andere regeling mogelijk is. Ook kijken we naar uw eigen vermogen.

Aanvragen

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen overleg dan eerst met een medewerker van 't Baken. De medewerker bespreekt samen met u uw situatie en beoordeelt of u mogelijk recht heeft op bijzondere bijstand. Bellen of langskomen op het gemeentehuis kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Via check waar je recht op hebt is te zien hoe groot de kans is dat u een bijdrage kunt krijgen.