Scholieren maken voor school veel gebruik van computers en internet. Als u een laag inkomen heeft, zijn er vaak weinig mogelijkheden om een computer aan te schaffen. Om te voorkomen dat kinderen een achterstand oplopen, vergoedt de gemeente de aanschaf van een computer, laptop of tablet, met randapparatuur (zoals bijvoorbeeld een printer) tot maximaal €450,-.

Voor wie

Voor gezinnen met een laag inkomen of voor gezinnen die weinig te besteden hebben als gevolg van schulden.

Of u recht heeft op deze regeling, hangt af van de persoonlijke situatie. Er wordt rekening gehouden met uw leeftijd, of u samenwoont of kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog zijn en er wordt ook naar het vermogen gekeken. Dat is niet alleen het geld op de bank, maar bijvoorbeeld ook een auto, waardevolle spullen en een eigen huis

Voorwaarden

Uw kind is in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar. Een kind kan in totaal twee keer gedurende zijn of haar hele schoolperiode gebruik maken van de computerregeling. Dit kan één keer tijdens de basisschool periode en maximaal twee keer tijdens de periode van voortgezet onderwijs.  Er kan gebruik gemaakt worden van de computerregeling voor zover een kind redelijkerwijs niet over een computer kan beschikken.

Hoe vraag ik het aan

Via check waar je recht op hebt is te zien hoe groot de kans is dat u een bijdrage kunt krijgen. Als de kans groot is, kunt u daar een aanvraagformulier downloaden. Bellen of langskomen in het gemeentehuis kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Telefoon (0573) 28 92 90.

Direct aanvragen kan ook.  U kunt het formulier online invullen met DigiD (hieronder).

Of u print het formulier (pdf, 233 KB)  en de toelichting, vult het in en stuur het via ons e-mailadres of per post naar ons toe.

Vraag direct aan (met DigiD)

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.