Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Als u het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering (deels) heeft gebruikt, dan is er een Tegemoetkoming in de zorgkosten mogelijk. Deze is maximaal € 385, - per persoon per jaar.

Voor wie?

Voor iedereen met een laag inkomen of voor wie weinig te besteden heeft als gevolg van schulden.

U heeft geen recht op de tegemoetkoming zorgkosten als u aanvullend verzekerd bent via Gemeentepolis Plus of Uitgebreid van Aevitae. Deze verzekering vergoedt namelijk het eigen risico.

Als u een WAO, WIA, Wajong of WAZ-uitkering van het UWV ontvangt, krijgt u van hen jaarlijks de Tegemoetkoming Arbeidsongeschikten. Met dit bedrag wordt rekening gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de Tegemoetkoming Zorgkosten.

Persoonlijke situatie

Of u recht heeft op deze regeling, hangt af van de persoonlijke situatie. Er wordt rekening gehouden met uw leeftijd, of u samenwoont of kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog zijn. Er wordt niet naar uw vermogen gekeken.

Collectieve ziektekostenverzekering Aevitae

De gemeente Lochem biedt samen met Aevitae zorgverzekeringen een uitgebreide zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Bovendien betaalt de gemeente mee, zodat de premie zo laag mogelijk blijft. Meer over de inhoud van de pakketten en de hoogte van de premie leest u op www.gezondverzekerd.nl of u belt met 088 - 088 - 35 35 763.

Klik op de knop hieronder om direct de minimaregelingen aan te vragen. U wordt dan doorgestuurd naar het inwonersportaal. Hier logt u in met DigiD.

Aanvraag alleenstaand (met DigiD)
Aanvraag met partner (met DigiD)

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Voorwaarden

Uw kind is in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar. Een kind kan in totaal twee keer gedurende zijn of haar hele schoolperiode gebruik maken van de computerregeling. Dit kan één keer tijdens de basisschool periode en maximaal twee keer tijdens de periode van voortgezet onderwijs.  Er kan gebruik gemaakt worden van de computerregeling voor zover een kind redelijkerwijs niet over een computer kan beschikken.

Privacyverklaring

Wij verwerken de gegevens die u aanlevert. Wij nemen die op in ons administratiesysteem. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.