Voor opvang overdag kunt u naar de dagopvang van IrisZorg in Deventer. In crisissituaties kunt u hier ook terecht voor nachtopvang. U kunt bij IrisZorg ook hulp krijgen bij het aanvragen van een postadres of een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek.

Of neem contact op met 't Baken voor hulp en advies.

Toon organisaties

IrisZorg

Biedt opvang, wonen, werken en behandeling bij verslaving. Jongeren, volwassenen en gezinnen krijgen hulp om de draad van hun leven weer op te pakken. Aandacht voor financiën en sociale contacten.

Meester B.M. Teldersstraat 4
6842 CT Arnhem
Postbus 351
6800 AJ Arnhem
088 606 16 00

De opvang is altijd tijdelijk. Samen met een begeleider van de opvang maakt u een plan om weer zelfstandig te gaan wonen. Hij of zij kan u ook helpen met het oplossen van schulden of andere problemen. En met het zoeken naar werk.

Ga naar de dagopvang van IrisZorg. Of neem contact op met 't Baken.

Toon organisaties

IrisZorg

Biedt opvang, wonen, werken en behandeling bij verslaving. Jongeren, volwassenen en gezinnen krijgen hulp om de draad van hun leven weer op te pakken. Aandacht voor financiën en sociale contacten.

Meester B.M. Teldersstraat 4
6842 CT Arnhem
Postbus 351
6800 AJ Arnhem
088 606 16 00

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Cliëntondersteuning vindt u bij 't Baken en MEE Samen.

Toon organisaties

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555

MEE Samen - cliëntondersteuning

Contactpersoon: Dofien Houwer

088 633 0633