Voor opvang overdag kunt u naar de dagopvang van IrisZorg in Deventer. In crisissituaties kunt u hier ook terecht voor nachtopvang. U kunt bij IrisZorg ook hulp krijgen bij het aanvragen van een postadres of een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek.

Of neem contact op met 't Baken voor hulp en advies.

Toon organisaties

IrisZorg

Vragen of problemen over alcohol, drugs, gamen of internetgebruik? Vraag het IrisZorg. Wij bieden advies en verslavingsbehandeling aan iedereen met een (dreigende) verslaving (jongeren vanaf 12 jaar). Ook voor ouders en beroepskrachten.

088 606 16 00

De opvang is altijd tijdelijk. Samen met een begeleider van de opvang maakt u een plan om weer zelfstandig te gaan wonen. Hij of zij kan u ook helpen met het oplossen van schulden of andere problemen. En met het zoeken naar werk.

Ga naar de dagopvang van IrisZorg. Of neem contact op met 't Baken.

Toon organisaties

IrisZorg

Vragen of problemen over alcohol, drugs, gamen of internetgebruik? Vraag het IrisZorg. Wij bieden advies en verslavingsbehandeling aan iedereen met een (dreigende) verslaving (jongeren vanaf 12 jaar). Ook voor ouders en beroepskrachten.

088 606 16 00

Bespreek uw klacht eerst met de mensen van de opvangorganisatie. Probeer samen een oplossing te vinden. Of praat met de vertrouwenspersoon van de opvang.

Komt er geen oplossing, dan kunt u een klacht indienen. Vraag de opvangorganisatie hoe dat moet.

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. Kijk op de website voor meer informatie.

Bent u niet tevreden over de hulp van 't Baken? Dan nodigen wij u uit met ons in gesprek te gaan. Vaak zal dat al veel verhelderen. Komen we er niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Op onze website leest u hoe u dat doet.

Het Juridisch Loket en de Sociaal Raadslieden bieden rechtshulp.

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland. De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en geeft informatie en advies. Ook kan zij bemiddelen bij klachten en bezwaren. Of vraag een cliëntondersteuner van MEE Oost om hulp.

Toon organisaties

Juridisch Loket Zutphen

Inloopspreekuur: di 14.00 - 16.00 uur, do 9.00 - 11.00 uur

Polsbroekpassage 3
7201 CE Zutphen
0900 80 20 (€ 0,25 p/min)

Sociaal Raadslieden

Spreekuren:

Gorssel

Den Oldenhof

ma 9.00 - 10.00 uur

Lochem

Gemeentehuis

ma 14.00 - 15.00 uur

0314 35 77 23

Zorgbelang Gelderland

Contactpersoon: Annemieke Spijker

Spreekuur: iedere even week op dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

026 384 28 26 (ma t/m wo 9.00 tot 16.30 uur) / 06 53 88 68 09

MEE Oost

Terborgseweg 6
7005 BA Doetinchem
0314 34 42 24

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555