De gemeente biedt op 2 manieren hulp voor Wmo-zorg:

  • zorg in natura: de gemeente kiest welke zorg u krijgt en betaalt de zorg.
  • persoonsgebonden budget (pgb): dit is geld waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kiest dan zelf welke zorg u krijgt en van wie. U vraagt een pgb aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u het geld krijgt. Beslist de gemeente dat u geen pgb krijgt? Dan kunt u toch nog kiezen voor zorg in natura.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat meer informatie over het pgb. Per Saldo is de vereniging voor mensen met een pgb. Op de website vindt u informatie en advies.

Wilt u meer weten over hulp van de gemeente? Neem contact op met ’t Baken. Wij helpen u graag verder.

Toon organisaties

Per Saldo

Postadres

Churchilllaan 11
Postbus 19161
3501 DD Utrecht
0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)

Sociale Verzekeringsbank - pgb

Rijksoverheid - Wmo

Als u bij 't Baken om hulp vraagt, zal een medewerker van 't Baken een dossier voor u aanleggen. Daarin vindt u:

  • uw gegevens en eventueel gegevens van gezinsleden (adres, geboortedata, verzekering)
  • informatie over de hulp die u krijgt
  • plannen en besluiten, maar ook brieven, e-mails en verslaglegging

Naast 't Baken zal mogelijk ook de zorgaanbieder een dossier voor aanleggen. U kunt dit bij de zorgaanbieder navragen.

Maak een afspraak met uw contactpersoon bij 't Baken om uw wensen te bespreken. U kunt een aanpassing ook schriftelijk aanvragen. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen. Bijvoorbeeld door samen een brief te schrijven. Of door mee te gaan naar het gesprek. Neem contact op met MEE voor een cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning is gratis.

Toon organisaties

MEE Oost - cliëntondersteuning

Voor hulp neemt u contact op met 't Baken. Vindt u het prettig dat er dan iemand met u meedenkt of meekijkt? Vraag gerust of vrienden, familie of kennissen u willen bijstaan. Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Vraag het dan aan een vrijwilliger.

Of vraag naar cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij:

  • het vinden en regelen van de juiste hulp
  • het begrijpen van de regels en het invullen van formulieren
  • het contact met de gemeente en (zorg)organisaties

Een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk. Hij of zij kijkt altijd wat het beste is voor u. U kunt rechtstreeks een afspraak maken voor cliëntondersteuning. Neem daarvoor contact met MEE Oost. Kijk op de website van MEE Oost voor meer informatie.

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Toon organisaties

Vrijwilligerscentrale Gemeente Lochem

Dinsdag en woensdag: 9.30 - 11.30 uur in de VVV (Markt 2, Lochem)

Bellen of mailen voor een afspraak op een andere dag kan ook.

Dr. Rivestraat 1
7241 AS Lochem
Postbus 196
7240 AD Lochem
057 329 70 00

MEE Oost

Terborgseweg 6
7005 BA Doetinchem
0314 34 42 24

Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner kijkt altijd wat het beste is voor u. De cliëntondersteuner kan helpen bij het contact tussen u en de gemeente of zorgorganisatie.

U kunt een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Dat is een brief waarin u schrijft dat u het niet eens bent met een besluit. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over bezwaar maken.

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. Kijk op de website voor meer informatie.

Klachten over de zorgorganisatie kunt u het beste bespreken met de organisatie zelf. Neem contact op en vraag hoe u een klacht kunt indienen.

MEE Oost regelt cliëntondersteuning voor de gemeente Lochem. Ga naar de website van MEE Oost voor meer informatie.

Heeft u rechtshulp nodig? Het Juridisch Loket Zutphen en de Sociaal Raadslieden houden iedere week spreekuur.

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland. De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en geeft informatie en advies. Ook kan zij bemiddelen bij klachten en bezwaren.

Toon organisaties

Juridisch Loket Zutphen

Inloopspreekuur: di 14.00 - 16.00 uur, do 9.00 - 11.00 uur

Polsbroekpassage 3
7201 CE Zutphen
0900 80 20 (€ 0,25 p/min)

MEE Oost - cliëntondersteuning

Sociaal Raadslieden

Spreekuren:

Gorssel

Den Oldenhof

ma 9.00 - 10.00 uur

Lochem

Gebouw Sensire Nieuwstad

ma 14.00 - 15.00 uur

0314 35 77 23

Zorgbelang Gelderland

Contactpersoon: Annemieke Spijker

Spreekuur: iedere even week op dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

026 384 28 26 (ma t/m wo 9.00 tot 16.30 uur) / 06 53 88 68 09

Juridisch Loket

0900 80 20 (€ 0,25 per minuut)

Rijksoverheid - Bezwaar maken

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC Den Haag
0800 33 55 555