Volgende week start de week van de pleegzorg. Een week waarin we als gemeente extra aandacht besteden aan pleegzorg. Want u kunt iets geven wat voor heel veel kinderen cruciaal is: een stabiel en veilig thuis. En dat hoeft niet ‘alles of niets’ te zijn. U kunt ook op een vaste dag in de week of voor een bepaalde periode een kind welkom heten in uw huis. Zo biedt u een kind een extra thuis waar hij of zij voor een kortere of langere tijd terecht kan, warmte voelt en gezien wordt.  

Informatieavond op 1 november

Wilt u meer weten over wat u zou kunnen betekenen? Of wat het inhoudt om pleegouder of opladersgezin te worden en welke vormen mogelijk zijn? Kom dan naar de informatieavond op woensdag 1 november. De locatie is het ouder- en kindcafé “De Huiskamer” aan de Burgemeester Leenstraat 11 in Lochem. Vanaf 19.15 uur kunt u inlopen voor een kopje koffie of thee en om 19.30 uur beginnen we.  
 
Wilt u dat we een plekje voor u vrij houden? Meld u dan aan via pleegzorg@lochem.nl.

Wilt u alvast meer weten over pleegzorg of opladersgezin? Kijk alvast op www.pleegzorg.nl of www.yunio.nl/coaching/inhuis-steungezinnen/

Workshop voor huidige pleegouders

Tegelijkertijd met de informatieavond op 1 november, is er ook een workshop voor bestaande pleegouders over traumasensitief handelen. Pleegouders die bij ons bekend zijn, hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Bent u ook pleegouder maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? U bent van harte welkom! Wilt u zich aanmelden voor deze workshop of meer informatie? Stuur dan even een mailtje naar pleegzorg@lochem.nl

Pleegzorg in het kort

Pleegzorg is er voor kinderen tot 21 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Lochem is verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen, de organisatie van pleegzorg en de financiering hiervan. Wij werken samen met organisaties die de pleegzorg uitvoeren, de pleegzorgaanbieders. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp. Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg, zoals weekendpleegzorg, voltijdpleegzorg en crisispleegzorg. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.pleegzorg.nl.

Beste match

Voor ieder kind gaat de pleegzorgaanbieder op zoek naar het pleeggezin dat het beste past. Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek met liefde en structuur. Voor bijna 23.000 kinderen in Nederland is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. Voor die kinderen zoeken we pleegouders. Mensen die tijdelijk willen zorgen voor een kind van een ander. Soms voor een weekend per maand. En in andere gevallen voor langere tijd.

Opvoeden doen we samen: opladersgezin

Vrijwillige hulp van gezinnen aan gezinnen in de buurt onder het motto ‘opvoeden doen we samen’. Dat is opladersgezinnen. Het is geen hulpverlening, zoals bij pleegzorg wel het geval is.

De ondersteuning door een opladersgezin is vrijwillig zonder dat er hulpverlening wordt ingezet. Een opladersgezin biedt alleen opvang overdag in een gewone gezinssituatie. Geen bijzondere uitstapjes, maar gewoon een kopje thee na school of samen knutselen. Zo worden gezinnen die het zwaar hebben even ontlast en kunnen de kinderen zich positief blijven ontwikkelen. Het uitgangspunt is maatwerk: wat heeft een gezin nodig en wat kunt u bieden?