Als ouder of verzorger moet u zorgen dat uw kind naar school kan. Soms kan uw kind niet zelf naar school. Bijvoorbeeld als uw kind ver moet reizen of een handicap heeft. Dan is er leerlingenvervoer. Voor het nieuwe schooljaar kunt u nu leerlingenvervoer aanvragen. Ouders en verzorgers die bij ons bekend zijn, kregen hier al een brief over.

Leerlingenvervoer is voor kinderen die ver moeten reizen of een handicap hebben. Het gaat om vervoer van het huisadres naar de school die het dichtst in de buurt ligt. De gemeente Lochem betaalt voor de goedkoopste manier van vervoer. Meestal is dit via het openbaar vervoer. Soms moet u een eigen bijdrage betalen, maar niet altijd. Soms kunt u een kilometervergoeding krijgen. Of we regelen dat uw kind per taxi naar school kan.

Meer weten over leerlingenvervoer, de voorwaarden en de eventuele eigen bijdrage? Of wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Ga dan naar www.bakenlochem.nl/leerlingenvervoer.

Meer weten?

Neem dan contact op met ‘t Baken door te bellen met (0573) 28 92 90. Of stuur een mail info@bakenlochem.nl