't Baken verzamelt en houdt persoonsgegevens van u bij. Wij zorgen goed voor uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor u ze ons heeft gegeven. U kunt dit nalezen in ons privacybeschermingsbeleid (pdf, 164 KB) .

We vragen alleen wat nodig is

In uw contact met 't Baken vragen wij om persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen. In alle gevallen behoudt u uw privacyrechten.

Bijvoorbeeld: U komt bij 't Baken voor zorg, ondersteuning of hulp. We vragen dan om persoonlijke informatie. We bewaren uw persoonsgegevens veilig en gebruiken ze alleen om onze taken uit te voeren.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Elke inwoner staat volgens de wet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  Daarnaast geeft u ons persoonsgegevens. Die hebben wij nodig om u verder te helpen en om onze taken uit te voeren. Om die reden mogen wij ook  systemen raadplegen of gegevens uitwisselen.

Delen van uw gegevens

We delen uw gegevens met verschillende organisaties waarmee we samenwerken. Denkt u hierbij aan de belastingdienst, de sociale verzekeringsbank en bijvoorbeeld de rijksoverheid.

Als wij persoonlijke gegevens mailen dan gebruiken we de modernste beveiliging. Niemand anders dan de bedoelde persoon, kan de inhoud van de e-mail lezen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.