't Baken verzamelt en houdt persoonsgegevens van u bij. Wij zorgen goed voor uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor u ze ons heeft gegeven. U kunt dit nalezen in ons privacybeschermingsbeleid (pdf, 164 KB) .

We vragen alleen wat nodig is

In uw contact met 't Baken vragen wij om persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen. In alle gevallen behoudt u uw privacyrechten.

Bijvoorbeeld: U komt bij 't Baken voor zorg, ondersteuning of hulp. We vragen dan om persoonlijke informatie. We bewaren uw persoonsgegevens veilig en gebruiken ze alleen om onze taken uit te voeren.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Elke inwoner staat volgens de wet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  Daarnaast geeft u ons persoonsgegevens. Die hebben wij nodig om u verder te helpen en om onze taken uit te voeren. Om die reden mogen wij ook  systemen raadplegen of gegevens uitwisselen.

Delen van uw gegevens

We delen uw gegevens met verschillende organisaties waarmee we samenwerken. Als dat nodig is. Denkt u hierbij aan de belastingdienst, de sociale verzekeringsbank en bijvoorbeeld de rijksoverheid.

Als wij persoonlijke gegevens mailen, dan gebruiken we beveiligde e-mail. Niemand anders dan de bedoelde persoon, kan de inhoud van de e-mail lezen. Stuurt u ons persoonlijke of vertrouwelijke gegevens, gebruik dan ook onze beveiligde e-mail.

Meld zwakke plek in ict-systeem

Wij vinden de beveiliging van onze systemen belangrijk. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen wij dit graag van u. Wij kunnen snel gepaste maatregelen nemen.  Op de pagina Meld zwakke plek in ict-systeem vind u meer informatie over de voorwaarden.

Wij gebruiken algoritmes

Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer geautomatiseerd volgt:

  • bij het maken van berekeningen,
  • om een probleem op te lossen of
  • een vraag te beantwoorden.

Steeds vaker maken we gebruik van algoritmes. Het gebruik van algoritmes biedt kansen. Maar kent ook risico’s. Daarom toetsen wij het gebruik van algoritmes op privacy (AVG), informatiebeveiliging en ethiek. Wij zijn graag open en duidelijk over het gebruik van algoritmes. Daarom publiceren wij elk algoritme in het Algoritmeregister van Lochem. Daar leggen we uit wat het algoritme precies doet. Meer over algoritmes leest u op de website overheid.nl: Over algoritmes - Het Algoritmeregister van de Nederlandse overheid.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.