Als u tijdelijk financiële problemen heeft of als u wilt leren om goed om te gaan met geld, dan kunt u terecht bij het Budget Adviescentrum Lochem (B€L). Medewerkers van B€L bieden steun en persoonlijke begeleiding. B€L werkt samen met u aan een oplossing en aan het voorkomen van (verdere) problemen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Bel of mail met Maaike de Weerd via (0573) 29 70 00 of m.deweerd@welzijnlochem.nl