Huiswerk maken hoort bij de middelbare school. Maar er zijn situaties waardoor het leerlingen niet lukt om grip te krijgen op hun huiswerk. Bijvoorbeeld omdat er geen rustige omgeving is waar zij hun huiswerk kunnen maken of omdat ze thuis niet de goede begeleiding krijgen.

Huiswerkbegeleiding is dan een uitkomst. Maar dit is vaak voor kinderen uit minima-gezinnen niet weggelegd omdat de ouders het niet kunnen betalen. Daarnaast blijkt dat kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, meer kans hebben om later zelf ook financiële problemen te krijgen.

Door huiswerkbegeleiding te bieden, geven we deze kinderen de kans om hun opleidingsniveau te verbeteren. En daarmee krijgen zij dezelfde kansen als kinderen die niet opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

De gemeenteraad heeft een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional en is aanvullend op de reguliere begeleiding die vanuit scholen wordt geboden. Ouders hebben de keuze uit een aantal professionele en geschikte huiswerkbegeleiders.

Voor wie

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar, die wonen binnen de gemeente Lochem. De ouders van deze kinderen hebben een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm. Om gratis huiswerkbegeleiding te krijgen mag het vermogen van de ouders/verzorgers niet hoger zijn dan € 12.240,-.

Ondersteuningsbrief vanuit school

Om aanspraak te maken op gratis huiswerkbegeleiding moet aangetoond worden dat dit ook echt nodig is. Hiervoor is een ondersteuningsbrief vanuit school nodig. In deze ondersteuningsbrief geeft de school aan:

  • waarom er externe huiswerkbegeleiding nodig is;
  • wat het verwachte resultaat van de huiswerkbegeleiding is;
  • hoelang en hoe vaak de begeleiding nodig is.

Bekijk een voorbeeld voor de ondersteuningsbrief (pdf, 207 KB) .

Het is de bedoeling dat de scholen de ingevulde ondersteuningsbrief meegeven voor de ouders/verzorgers. Samen met een aanvraagformulier en een toelichting. De ouders/verzorgers bepalen uiteindelijk zelf of ze de aanvraag doen bij 't Baken.

Meer weten?

Bel of kom gerust langs bij ’t Baken. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Telefoon (0573) 28 92 90.

Print het aanvraagformulier