Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, is in bepaalde situaties kwijtschelding mogelijk. Een aantal belastingen hoeven dan niet betaald te worden. Of u in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Kwijtschelding is mogelijk voor:

  • rioolheffing gebruikersdeel
  • afvalstoffenheffing

Voor wie

Voor iedereen met een laag inkomen of voor wie weinig te besteden heeft als gevolg van schulden.

Hoe vraag ik het aan?

Op www.tribuut.nl/Informatie/kwijtschelding is meer informatie te vinden.

Tribuut is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur. Telefoon 055 580 22 22.