Een studietoeslag is voor scholieren of studenten die door een structurele medische beperking niet kunnen werken.

Voor wie

De studietoeslag kent een aantal voorwaarden:

  • Je moet in­ge­schre­ven staan in de gemeente Lochem.
  • Je moet stu­die­fi­nan­cie­ring ont­van­gen via de Wet Stu­die­fi­nan­cie­ring (WSF) of een ba­sis­toe­la­ge via de Wet te­ge­moet­ko­ming on­der­wijs­bij­dra­ge en stu­die­kos­ten (WTOS).
  • Je bent door een ar­beids­be­per­king niet in staat om te werken.
  • Je hebt geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding.
  • Je krijgt geen Wa­jong.
  • Je moet 15 jaar of ou­der zijn.

Ontvang je stagevergoeding, dan mag je de eerste € 197,15 per maand houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken.

Heb je een Wajong-uitkering? Dan geldt deze regeling niet. Meer informatie is te krijgen bij het UWV over een vergelijkbare regeling voor Wajong-ers.

Bedragen

Leef­tijdPer maand (per 1 ja­nu­a­ri 2023)
15 jaar€ 98,58
16 jaar€ 113,36
17 jaar€ 129,79
18 jaar€ 164,30
19 jaar€ 197,15
20 jaar€ 262,87
21 jaar en ouder€ 328,59

 

Hoe vraag ik het aan?

Via check waar je recht op hebt is te zien hoe groot de kans is dat u een bijdrage kunt krijgen. Als de kans groot is, kun je daar een aanvraagformulier Studietoeslag (pdf, 289 KB)  downloaden. Bellen of langskomen bij 't Baken in het gemeentehuis kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Telefoon (0573) 28 92 90.

Direct aanvragen kan ook.  U kunt het formulier online invullen met DigiD (hieronder).

Direct aanvragen kan ook.  U kunt het formulier online invullen met DigiD (hieronder).

Vraag direct aan (met DigiD)

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.