Er zijn 332 resultaten gevonden.

Help! Mijn dierbare is verslaafd

www.helpmijndierbareisverslaafd.nl

Het begint met taal - Taalcoach

www.hetbegintmettaal.nl/vind-je-taalcoach

Het Huishoudboekje

www.hethuishoudboekje.nl

Het Plein

Henri Dunantweg 1
7201 EV, Zutphen
info@hetpleinzutphen.nl www.hetpleinlochem.nl

Home-Start Achterhoek

Voor hulp bij opvoedvragen en gezinsproblemen.

7050 AC, Varsseveld
homestartachterhoek@yunio.nl www.yunio.nl/home-start

Huisartsenpost Regio Zutphen

Den Elterweg 79
7207 AE, Zutphen
www.hrzu.nl/huisartsenpost

Hulpmiddelenwijzer Vilans - vervoer

www.hulpmiddelenwijzer.nl/vervoer

Humanitas Zutphen

Nieuwstad 37a
7201 NL, Zutphen
bobouman@hotmail.com www.humanitas.nl

IJssel-Berkel (samenwerkingsverband passend onderwijs PO)

Houtwal 16B
7201 ES, Zutphen

7200 BA, Zutphen
info@ijsselberkel.nl www.ijsselberkel.nl

IJsseldal Wonen

Marktplein 110
7391 DZ, Twello
info@ijsseldalwonen.nl www.ijsseldalwonen.nl

IJsseldal wonen - huurwoning met spoed

www.ijsseldalwonen.nl/huurwoning-met-spoed

Ik vermoed huiselijk geweld bij een kind

www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/kindermishandeling

Ik vermoed huiselijk geweld bij een oudere

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/oudere

Informatiepunt Digitale Overheid

www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl

Inspectie SZW

Inspectie SZW

IrisZorg

Vragen of problemen over alcohol, drugs, gamen of internetgebruik? Vraag het IrisZorg. Wij bieden advies en verslavingsbehandeling aan iedereen met een (dreigende) verslaving (jongeren vanaf 12 jaar). Ook voor ouders en beroepskrachten.

info@iriszorg.nl www.iriszorg.nl

Irma Wagenvoort - bij leven en sterven, begeleiding in de laatste levensfase, bij rouw en verlies, Sensi-therapie

De Bakkerij 45
7245 AZ, Laren
info@irmawagenvoort.nl www.irmawagenvoort.nl

Jellinek Zelfhulp

Jellinek Zelfhulp

Jeugdfonds Sport en Cultuur

www.jeugdfondssportencultuur.nl

Juridisch Loket - bezwaar bijstandsuitkering

www.juridischloket.nl/bezwaar-bijstandsuitkering

Juridisch Loket - echtscheiding

www.juridischloket.nl/echtscheiding

Juridisch loket - huurachterstand

Juridisch loket - huurachterstand

Juridisch Loket - pesten op de werkvloer

Juridisch Loket – pesten op de werkvloer

Juridisch Loket Zutphen

Inloopspreekuur: di 14.00 - 16.00 uur, do 9.00 - 11.00 uur

Polsbroekpassage 3
7201 CE, Zutphen
www.juridischloket.nl

Justis - aanvraagformulier VOG

www.justis.nl/vog-aanvragen

Kamer van Koophandel

www.kvk.nl

Kinderopvang in Lochem

www.kinderopvang.org/lochem

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

www.kindertelefoon.nl

Kledingbank Goed

Elke 1e zondag van de maand geopend van 13.00 - 15.00 uur.

Markt 3
7241 AA, Lochem
www.kledinggoedlochem.nl

Kringloopwinkel 2Switch Zutphen

Openingstijden:

  • maandag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
  • zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Skagerrakstraat 1a
7202 BZ, Zutphen
www.2switch.nl

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

IJsselkade 17
7001 AN, Doetinchem

7000 AC, Doetinchem
info@kruiswerk.nl www.kruiswerk.nl

Kulturhus ’t Kruispunt - Samen Eten, schuif maar an

Elke laatste vrijdag van de maand vanaf 17:00 uur.
Reserveren voor woensdag 12:00 uur.

Verwoldseweg 1
7245 AG, Laren
info@kulturhuslaren.nl

Kwadraad Online training Administratie en budgetteren

Kwadraad Online training Administratie en budgetteren

Labyrint In Perspectief

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

www.labyrint-in-perspectief.nl

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - LBIO

3009 AX, Rotterdam
www.lbio.nl

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Kampenringweg 49
2803 PE, Gouda

2800 AV, Gouda
0182 537179
http://www.lbio.nl/contact/contact.asp http://www.lbio.nl

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)

www.licg.nl

Landelijk Register Kinderopvang

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

www.steunbijverlies.nl

Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen

info@lvgo.nl www.lvgo.nl

Livio Gezondheidsteams Lochem

Openingstijden voor vrije inloop: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Komen ook bij klanten thuis. 

Markt 8
lochem@livio.nl www.livio.nl/zorg/gezondheidsteams

Livio ZorgPunten

U moet lid worden van LivioPlus. Bent u lid, dan krijgt u korting op zorghulpmiddelen.

www.livio.nl/webwinkel

Lochem Cultureel & Sociaal

www.lochemcultureel.nl

Maak het ze niet te makkelijk

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Mannenmishandeling

Mannenmishandeling

MantelzorgNL - mantelzorgwoning

www.mantelzorg.nl/mantelzorgwoning

Marga Klompé

Zwiepseweg 107
7241 GR, Lochem

7140 AB, Groenlo
www.margaklompe.nl

MEE Oost

Terborgseweg 6
7005 BA, Doetinchem

7005 BA, Zwolle
info@mee-oost.nl www.mee-oost.nl

MEE Oost - cliëntondersteuning

Contactpersoon: Dofien Houwer

d.houwer@mee-oost.nl www.mee-oost.nl

Meerkosten.nl

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen

www.meerkosten.nl

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

www.mentaalvitaal.nl

Mijn huis op maat

www.mijnhuisopmaat.nl

MijnGeldzaken Huishoudboekje

huishoudboekje.mijngeldzaken.nl

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

vraag@korrelatie.nl www.mindkorrelatie.nl

MKB Nederland

www.mkb.nl

Muzemantel - kunst aan huis

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur

info@muzemantel.nl www.muzemantel.nl

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

www.naasteninkracht.nl

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Nationale beroepengids - beroepskeuzetest

www.nationaleberoepengids.nl/beroepskeuzetest

Nationale beroepengids - opleidingen, cursussen en trainingen

www.nationaleberoepengids.nl/opleidingen-cursussen-en-trainingen

Nationale Ombudsman

2509 AC, Den Haag
www.nationaleombudsman.nl

Nationale Ombudsman

2509 AC, Den Haag
www.nationaleombudsman.nl

Nationale Vacaturebank

www.nationalevacaturebank.nl

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

www.nvve.nl

Nibud - Grip op geld

Stappenplan om grip te krijgen op uw geldzaken.

www.nibud.nl/in-4-stappen-grip-op-geld

Nibud - inkomen na overlijden partner

www.nibud.nl/inkomen-na-overlijden-partner

Nibud - kinderalimentatie

www.nibud.nl/kinderalimentatie

Nibud voor Scholieren

www.scholieren.nibud.nl

Noaberhulp Zutphen e.o.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, aangesloten bij landelijke vereniging VPTZ.

Bezoeken alleen op telefonische afspraak.

info@noaberhulpzutphen.nl www.noaberhulpzutphen.nl

NS - reizen met een functiebeperking

www.ns.nl/reizen-met-een-beperking

Onderwijsconsulenten

onderwijsconsulenten.nl

Onderwijsinspectie - Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/klachten

Ongeneeslijk.nl

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

www.ongeneeslijk.nl

Open Universiteit

www.ou.nl