Als u voor uw kind hulp vraagt, zal een medewerker van 't Baken daarvan een dossier aanleggen. Daarin vindt u:

  • gegevens van uw kind en het gezin (adres, geboortedatum, verzekering)
  • informatie over de hulp die uw kind krijgt
  • plannen en besluiten, maar ook brieven, e-mails en verslaglegging

De zorgaanbieder legt mogelijk ook een dossier van uw kind aan. U kunt dit bij de zorgaanbieder navragen.

Het dossier van uw kind mag bekeken worden door:

  • de betrokken medewerker(s) van 't Baken
  • uw kind zelf, als het 12 jaar of ouder is
  • uzelf (als u het ouderlijk gezag heeft) of de voogd van kinderen onder de 16 jaar

Soms is het anders. Bijvoorbeeld als uw kind zelf niet goed snapt wat in zijn eigen belang is. Willen anderen het dossier bekijken? Dan moeten ze eerst toestemming vragen. Bij u of uw kind.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle regels. Of gebruik de PrivacyApp. Daarin kunt u zien wie welke informatie over uw kind mag bekijken.

Toon organisaties

Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

PrivacyApp jeugdhulp

Geeft antwoord op uw vragen over het inzien en delen van informatie uit het dossier van uw kind.

Maak een afspraak met uw contactpersoon bij 't Baken om uw wensen te bespreken. U kunt een aanpassing ook schriftelijk aanvragen. De vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan u helpen. Bijvoorbeeld door samen een brief te schrijven. Of door mee te gaan naar het gesprek.

Toon organisaties

Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

088 555 10 00